Nepopsané

 

 
 
nejsou data
  

 

nejsou data

Kontrola kvality vody

Datum

Hodnocení

Poznámka

sezóna 2019 ještě nezahájena

 

Legenda:

voda vhodná ke koupání

voda vhodná ke koupání se zhoršenými
smyslově postižitelnými vlastnostmi

zhoršená jakost vody

voda nevhodná ke koupání

voda nebezpečná ke koupání

X

měření nebylo provedeno

 

nejsou data


Přehled kvality vody v minulých sezónách


Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok
X

Rok
X

Rok
X