Aktuality
21.06.2018 Nebezpečný výrobek – sklenice 240 ml, VP®DESIGN
přílohy oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR ve formátu pdf (493 KB)
foto 1 jpg (83 KB)

18.06.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení personálně správního pracoviště Ústí nad Labem
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (841 KB)
Služební místo - dokumenty
Stanovení dalších požadavků pro služební místo vrchní referent/rada oddělení personálně správního pracoviště Ústí nad Labem v Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ve formátu pdf (223 KB)
18.06.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení protiepidemického územní pracoviště Louny
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (1288 KB)
Služební místo - dokumenty
Stanovení dalších požadavků pro služební místo vedoucích oddělení hygieny výživy, oddělení předměntů běžného užívání, oddělení hygieny dětí a mladistvých, oddělení hygieny práce, oddělení hygieny obecné a komunální a oddělení protiepidemického ve formátu pdf (459 KB)
18.06.2018 Výběrového řízení na služební místo ředitel/ka odboru hygieny práce
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (1731 KB)
Služební místo - dokumenty
Stanovení dalších požadavků pro služební místo ředitelů odboru hygieny výživy a předměntů běžného užívání, odboru hygieny dětí a mladistvých, odboru hygieny práce, odboru hygieny obecné a komunální a odboru protiepidemického ve formátu pdf (797 KB)
18.06.2018 Nebezpečný výrobek – panenka Sweet day, Lovely, NO.1808
přílohy oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR ve formátu pdf (557 KB)
foto 1 jpg (173 KB)

18.06.2018 Nebezpečný výrobek – gumová kačenka s mláďaty a kruhem, IČ YFM002
přílohy oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR ve formátu pdf (473 KB)
foto 1 jpg (285 KB)

18.06.2018 Nebezpečný výrobek – miska melamin dětská ZOO FRIENDS
přílohy oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR ve formátu pdf (473 KB)
foto 1 jpg (210 KB)

14.06.2018 Nebezpečný výrobek – panenka na zavěšení v tylových šatech
přílohy oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR ve formátu pdf (426 KB)
foto 1 jpg (164 KB)

11.06.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení služební místo odborný/vrchní referent oddělení hygieny práce územní pracoviště Chomutov
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (752 KB)
Služební místo - dokumenty
07.06.2018 Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Ministerstvo zdravotnictví započalo realizaci projektu „Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice“. Hlavním výstupem bude nový jednotný integrovaný komunikační systém MZ ČR pro KHS.
04.06.2018 Závěrečná zpráva o výskytu ARI/ILI v Ústeckém kraji v sezóně 2017/2018
přílohy
Závěrečná zpráva o výskytu ARI/ILI v Ústeckém kraji v sezóně 2017/2018 ve formátu pdf (602 KB)
30.05.2018 Epidemický výskyt VHA ZSHUSOVA_UL, stav k 13.5.2018
přílohy
Epidemický výskyt VHA ZSHUSOVA_UL, stav k 27.5.2018 ve formátu pdf (74 KB)
24.05.2018 Výběrového řízení na rozpočtáře/ku na oddělení ekonomickém v odboru ekonomicko provozním pracoviště Ústí nad Labem
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (409 KB)
Služební místo - dokumenty
10.05.2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Monitrovací kalendář
soubor Monitrovací kalendář ve formátu pdf (1409 KB)
05.04.2018 Veřejná vyhláška - Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2018
soubor Seznam ve formátu pdf (2794 KB)
29.03.2018

Likvidace potravin v provozovně restaurace „ U BUŘTŮ“ Děčany č.p.15
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje informuje o likvidaci potravin v provozovně restaurace „ U BUŘTŮ“ Děčany č.p.15

celý článek

29.01.2018 Aktualizovaný seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
přílohy Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů ve formátu pdf (231 KB)
13.11.2017 Virová hepatitida typu A
přílohy
Virová hepatitida typu A ve formátu pdf (36 KB)
Leták ve formátu pdf (280 KB)
27.06.2017

Uzavření provozovny Asijské bistro, Lužické nám., Rumburk
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje informuje o uzavření provozovny Asijské bistro, Lužické nám., Rumburk.

celý článek

14.06.2017

Likvidace surovin pro přípravu pokrmů v prodejně s občerstvením Mercato 33, Na Valech 33, Litoměřice
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje informuje o nařízení likvidace potravin v prodejně s občerstvením Mercato 33, Na Valech 33, Litoměřice.

celý článek

29.05.2017

Nařízení provedení sanitace a likvidace potravin - restaurace penzionu Pod lípou Nová Ves v Horách
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje informuje o nařízení provedení sanitace a likvidace potravin v restauraci penzionu Pod lípou Nová Ves v Horách.

celý článek

26.05.2017

Likvidace potravin v restauraci Koliba Loučky, Máchova 1700, Litvínov
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje informuje o nařízení likvidace potravin v restauraci Koliba Loučky, Máchova 1700, Litvínov.

celý článek

28.03.2017

Likvidace surovin pro přípravu pokrmů v závodní jídelně v areálu TRCZ s.r.o., Lovosice
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje informuje o nařízení likvidace surovin pro přípravu pokrmů v závodní jídelně v areálu TRCZ s.r.o., Lovosice.

celý článek

03.02.2017

Informace pro cestovatele do Dubaje a riziko v souvislosti s výskytem legionelózy

24.08.2015 Doporučení k infekci MERS-CoV v souvislosti s cestováním
přílohy doporučení ve formátu pdf (232 KB)
24.08.2015 Doporučení zdravotnickým pracovníkům pečujícím o pacienty s infekcí MERS-CoV
přílohy doporučení ve formátu pdf (215 KB)
14.04.2015 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem upozorňuje osoby poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních na novou povinnost vyplývající z § 21a „Ubytovací služby“ zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
29.12.2014 Ochranné opatření MZdr Č.j.:60681/2014-NH-30.0-23.12.2014 ze dne 23.12.2014 k ochraně před zavlečením hemoragické horečky Ebola ze zahraničí přes mezinárodní letiště Václava Havla Praha ve formátu pdf (1884 KB)
Protective measures - Ebola in pdf format (1844 KB)
21.10.2014 Ochranné opatření MZdr č. j. 52128/2014-NH-30.0-14.10.2014 ze dne 20. 10. 2014 k ochraně před zavlečením hemoragické horečky Ebola ze zahraničí přes mezinárodní letiště ve formátu pdf (1926 KB)
Protective measures - Ebola in pdf format (1988 KB)
Mesures de protection - Ebola en format pdf (2205 KB)
11.09.2014 Upozornění pro zahraniční studenty po příjezdu ze západní Afriky a Konga, z oblastí výskytu horečky způsobené virem EBOLA ve formátu pdf (163 KB)
Notification for foreign students upon coming from west Africa and Congo, from areas stricken by fevers caused by the EBOLA virus in pdf format (158 KB)
06.08.2014 Upozornění pro cestující týkající se výskytu horečky způsobené virem EBOLA
informace umístěná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
13.3.2014 Výskyt spalniček v Ústí nad Labem
přílohy Výskyt spalniček v Ústí nad Labem - informace pro veřejnost ve formátu pdf (28 KB)
24.02.2014 Zdraví 2020
informace umístěná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
18.12.2013 Varování hlavního hygienika ČR před konzumací alkoholu neznámého původu.
informace umístěná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
31.10.2013 Ukončení mimořádného opatření č.j. MZDR 33888/2012 ze dne 27.9.2012
přílohy Ukončení mimořádného opatření č.j. MZDR 33888/2012 ze dne 27.9.2012 ve formátu pdf (388 KB)
19.8.2013 Oznamování závažných nežádoucích ůčinků kosmetických přípravků (kosmetovigilance)
informace umístěná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
21.6.2013 Léto a pitný režim
informace umístěná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
19.6.2013 Přehled zasažených vodovodů v Ústeckém kraji ve formátu pdf (30 KB)
10.6.2013 Aktuální doporučení - PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PŘI ZÁPLAVÁCH - Průběžně aktualizováno.
přílohy
Leták povodně ve formátu pdf (55 KB)
Pravidla základní hygieny po záplavách ve formátu pdf (57 KB)
Postup při sanaci zatopené studny ve formátu pdf (62 KB)
Leptospiróza nebezpečí nákazy ve formátu pdf (45 KB)
Venkovní hrací plochy-doporučení pro provozovatele 2013 (17 KB)
6.6.2013 Další informace vztahující se k povodním - užitečné odkazy
25.1.2013 Varování Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
přílohy Varování ve formátu pdf (31 KB)
7.12.2012 Ministerstvo zdravotnictví reaguje na aktuální vývoj v kauze metanol v předvánočním čase odkaz Vás přesměruje na stránky MZ ČR
6.12.2012 Pokyn hlavního hygienika ČR ohledně zvýšeného státního dozoru nad dodržováním mimořádného opatření MZDR čj 33888/2012 ze dne 27.9.2012
přílohy pokyn ve formátu pdf (220 KB)
27.9.2012 Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo nové 4. mimořádné opatření ministra zdravotnictví - Čj.: MZDR 33888/2012
přílohy Nové mimořádné opatření ze dne 27.9.2012 ve formátu pdf (379 KB)
317. Nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin ve formátu pdf (661 KB)
Přehled otázek a odpovědí k novému mimořádnému opatření ze dne 27.09.2012 ve formátu pdf (54 KB)
21.9.2012 Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo nové 3. mimořádné opatření ministra zdravotnictví na základě rozhodnutí vlády - Čj.: MZDR 32764/2012
přílohy Nové mimořádné opatření ze dne 20.9.2012 ve formátu pdf (198 KB)
18.9.2012 Informace pro obecní úřady
přílohy Informace pro obecní úřady ve formátu pdf (137 KB)
17.9.2012 Informace k obsahu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 32317/2012
přílohy informace k obsahu mimořádného opatření ve formátu pdf (686 KB)
15.9.2012 Etikety lahví, ve kterých byl nalezen závadný alkohol – možné padělky
přílohy Etikety lahví, ve kterých byl nalezen závadný alkohol – možné padělky ve formátu pdf (266 KB)
14.9.2012 Mimořádné opatření MZd ze dne 14. 9. 2012, zákaz prodeje alkoholu
přílohy mimořádne opatření ve formátu pdf (208 KB)
13.9.2012 Mimořádné opatření vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví dne 12. 9. 2012, určeno provozovatelům stánků, stánků s občerstvením, mobilních stánků a jiných mobilních a přechodných provozů, kterým se zakazuje rozlévání a prodej lihovin typu destilátů a tuzemáku s obsahem alkoholu nad 30 objemových procent alkoholu, a to až do odvolání mimořádného opatření
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vyhlasilo-mimoradne-opatreni-v-souvislosti-s-rostouci_6749_1.html
12.9.2012 Varování Ministerstva zdravotnictví ČR
přílohy informace ve formátu pdf (42 KB)
9.3.2012 Informace k monitoringu azbestu
přílohy informace ve formátu pdf (485 KB)
20.12.2011 Azbest – zdroj ohrožení zdraví
přílohy informace ve formátu pdf (94 KB)
29.4.2011 Mimořádná situace ve výskytu parotitidy v Ústeckém kraji v roce 2011
přílohy Mimořádná situace ve výskytu parotitidy v Ústeckém kraji v roce 2011 ve formátu pdf (27 KB)
28.4.2011 informace pro veřejnost o zvláštních podmínkách a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong informace ve formátu pdf (396 Kb)
přílohy
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 284/2011 ve formátu pdf (783 Kb)
COMMISSION REGULATION (EU) No 284/2011 in pdf (810 Kb)