Aktuality
   
Aktuální situace ve výskytu koronaviru v Ústeckém kraji
Aktuální situace ve výskytu koronaviru v ČR na stránkách Ministerstva zdravotníctví
   
Informační linka Hygienické služby České republiky
1221
Po - Pá: 8:00 - 19:00, So - Ne: 9:00 - 16:30
   
Koronavirus infolinka KHS UK
+420 704 829 502
Po - Pá: 7:00 - 15:30
   
Pokyny pro osoby s příznaky akutního respiračního onemocnění ve formátu pdf (35kB)
   
Pokyny pro osoby, které byly v kontaktu s pozitivním případem ve formátu pdf (38kB)
   
Odběrová místa covid Ústecký kraj k 18.2.2021 ve formátu pdf (145kB)
   
Seznam poskytovatelů zdravotních služeb provádějících mobilní testování na SARS-CoV-2 na území Ústeckého kraje ve formátu pdf (53kB)
   
Objednávkový systém Krajské zdravotní ve formátu pdf (49kB)
   
Příjezdový formulář pro cestovatele, kteří se vrací do ČR od pondělí 21. 9. 2020 a před příjezdem byli více než 12 hodin v posledních 14 dnech v zemích, které nejsou na seznamu s nízkým rizikem výskytu - Příjezdový formulář / Public Health Passenger Locator Form.
   
Pokyny pro pendlery a osoby po návratu ze zahraničí: pro potřebu nahlášení Krajské hygienické stanici použijte prosím tento formulář. Pokud jste absolvoval test PCR, zašlete spolu s formulářem oskenovaný výsledek a lékařským potvrzením potvrzení na adresu: covid19@khsusti.cz
   
Aktuální informace k cestám do zahraničí naleznete
na stránkách Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz.
   
COVID-19 Vliv dlouhodobého užívání chirurgických roušek a respirátorů na lidské zdraví
Vliv dlouhodobého užívání chirurgických roušek a respirátorů na lidské zdraví ve formátu pdf (543kB)
COVID-19 Usnesení vlády České republiky
informace umístěná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
COVID-19 Mimořádné opatření – nařízení izolace a karantény, s účinností od 3. 3. 2021 do odvolání
informace umístěná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
COVID-19 Mimořádné opatření – samotestování zaměstnanci, s účinností od 2. 3. 2021 do odvolání
informace umístěná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
COVID-19 Mimořádné opatření – antigenní testování obyvatel, s účinností od 2. 3. 2021 do odvolání
informace umístěná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
COVID-19 Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání
informace umístěná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
13.10.2020 Mimořádné opatření – krajští koordinátoři intenzivní péče
informace umístěná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
COVID-19 Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020 aktualizováno 24.06.2020 ve formátu pdf (283 KB)
Deset nejčastěji kladených dotazů v souvislosti s pravidly k táborům a letním rekreacím 2020
COVID-19 Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval
 

COVID-19 Koronavirus 2019-nCoV
 

COVID-19 Jak chránit sebe a své okolí – videospot

COVID-19 DOPORUČENÍ s ohledem na pandemii koronaviru – preventivní opatření pro provozovatele potravinářských podniků – Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ve formátu pdf (31 KB)

   
10.06.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný/vrchní referent oddělení hygieny práce Chomutov, Louny - místo výkonu práce: Chomutov
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (93 KB)
Formuláře pro výběrové řízení
18.05.2021 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy - Monitorovací kalendář
přílohy Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy - Monitorovací kalendář ve formátu pdf (105 KB)

30.03.2021 Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2021
přílohy Seznam přírodních koupališť ve formátu pdf (81 KB)

04.03.2021 Informace o zákazu uvádění plastových výrobků pro styk s potravinami s přídavkem bambusových a jiných rostlinných vláken na trh
informace umístěná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
03.07.2020 Ohlašovací povinnost pro výrobce, dovozce výrobků určených pro styk s potravinami a provozovatele potravinářských podniků ve formátu pdf (55 KB)

17.03.2020 Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2020
přílohy Seznam přírodních koupališť ve formátu pdf (2 725 KB)

13.08.2019 Informace o průběhu zotavovacích akcí a jiných podobných akcí v Ústeckém kraji k 31. 07. 2019
přílohy Informace o průběhu zotavovacích akcí a jiných podobných akcí v Ústeckém kraji k 31. 07. 2019 ve formátu pdf (616 KB)

24.07.2019 Rus domácí - Informace pro nájemníky a vlastníky nemovitostí
přílohy Rus domácí - Informace pro nájemníky a vlastníky nemovitostí ve formátu pdf (77 KB)

25.02.2013 Sdílení videospotů MZ k zubní a duševní hygieně a preventivním prohlídkám
Informace převzatá ze stránek Státního zdravotního ústavu
01.11.2018 Aktualizovaný seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
přílohy Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů ve formátu pdf (231 KB)
07.06.2018 Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Ministerstvo zdravotnictví započalo realizaci projektu „Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice“. Hlavním výstupem bude nový jednotný integrovaný komunikační systém MZ ČR pro KHS.
13.11.2017 Virová hepatitida typu A
přílohy
Virová hepatitida typu A ve formátu pdf (36 KB)
Leták ve formátu pdf (280 KB)
03.02.2017

Informace pro cestovatele do Dubaje a riziko v souvislosti s výskytem legionelózy

24.08.2015 Doporučení k infekci MERS-CoV v souvislosti s cestováním
přílohy doporučení ve formátu pdf (232 KB)
24.08.2015 Doporučení zdravotnickým pracovníkům pečujícím o pacienty s infekcí MERS-CoV
přílohy doporučení ve formátu pdf (215 KB)
14.04.2015 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem upozorňuje osoby poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních na novou povinnost vyplývající z § 21a „Ubytovací služby“ zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
29.12.2014 Ochranné opatření MZdr Č.j.:60681/2014-NH-30.0-23.12.2014 ze dne 23.12.2014 k ochraně před zavlečením hemoragické horečky Ebola ze zahraničí přes mezinárodní letiště Václava Havla Praha ve formátu pdf (1884 KB)
Protective measures - Ebola in pdf format (1844 KB)
21.10.2014 Ochranné opatření MZdr č. j. 52128/2014-NH-30.0-14.10.2014 ze dne 20. 10. 2014 k ochraně před zavlečením hemoragické horečky Ebola ze zahraničí přes mezinárodní letiště ve formátu pdf (1926 KB)
Protective measures - Ebola in pdf format (1988 KB)
Mesures de protection - Ebola en format pdf (2205 KB)
06.08.2014 Upozornění pro cestující týkající se výskytu horečky způsobené virem EBOLA
informace umístěná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
24.02.2014 Zdraví 2020
informace umístěná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
19.8.2013 Oznamování závažných nežádoucích ůčinků kosmetických přípravků (kosmetovigilance)
informace umístěná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
10.6.2013 Aktuální doporučení - PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PŘI ZÁPLAVÁCH - Průběžně aktualizováno.
přílohy
Leták povodně ve formátu pdf (55 KB)
Pravidla základní hygieny po záplavách ve formátu pdf (57 KB)
Postup při sanaci zatopené studny ve formátu pdf (62 KB)
Leptospiróza nebezpečí nákazy ve formátu pdf (45 KB)
Venkovní hrací plochy-doporučení pro provozovatele 2013 (17 KB)
6.6.2013 Další informace vztahující se k povodním - užitečné odkazy
25.1.2013 Varování Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
přílohy Varování ve formátu pdf (31 KB)
6.12.2012 Pokyn hlavního hygienika ČR ohledně zvýšeného státního dozoru nad dodržováním mimořádného opatření MZDR čj 33888/2012 ze dne 27.9.2012
přílohy pokyn ve formátu pdf (220 KB)
27.9.2012 Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo nové 4. mimořádné opatření ministra zdravotnictví - Čj.: MZDR 33888/2012
přílohy Nové mimořádné opatření ze dne 27.9.2012 ve formátu pdf (379 KB)
317. Nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin ve formátu pdf (661 KB)
Přehled otázek a odpovědí k novému mimořádnému opatření ze dne 27.09.2012 ve formátu pdf (54 KB)
21.9.2012 Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo nové 3. mimořádné opatření ministra zdravotnictví na základě rozhodnutí vlády - Čj.: MZDR 32764/2012
přílohy Nové mimořádné opatření ze dne 20.9.2012 ve formátu pdf (198 KB)
18.9.2012 Informace pro obecní úřady
přílohy Informace pro obecní úřady ve formátu pdf (137 KB)
17.9.2012 Informace k obsahu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 32317/2012
přílohy informace k obsahu mimořádného opatření ve formátu pdf (686 KB)
15.9.2012 Etikety lahví, ve kterých byl nalezen závadný alkohol – možné padělky
přílohy Etikety lahví, ve kterých byl nalezen závadný alkohol – možné padělky ve formátu pdf (266 KB)
14.9.2012 Mimořádné opatření MZd ze dne 14. 9. 2012, zákaz prodeje alkoholu
přílohy mimořádne opatření ve formátu pdf (208 KB)
13.9.2012 Mimořádné opatření vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví dne 12. 9. 2012, určeno provozovatelům stánků, stánků s občerstvením, mobilních stánků a jiných mobilních a přechodných provozů, kterým se zakazuje rozlévání a prodej lihovin typu destilátů a tuzemáku s obsahem alkoholu nad 30 objemových procent alkoholu, a to až do odvolání mimořádného opatření
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vyhlasilo-mimoradne-opatreni-v-souvislosti-s-rostouci_6749_1.html
12.9.2012 Varování Ministerstva zdravotnictví ČR
přílohy informace ve formátu pdf (42 KB)
9.3.2012 Informace k monitoringu azbestu
přílohy informace ve formátu pdf (485 KB)
20.12.2011 Azbest – zdroj ohrožení zdraví
přílohy informace ve formátu pdf (94 KB)
28.4.2011 informace pro veřejnost o zvláštních podmínkách a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong informace ve formátu pdf (396 Kb)
přílohy
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 284/2011 ve formátu pdf (783 Kb)
COMMISSION REGULATION (EU) No 284/2011 in pdf (810 Kb)