informace poskytnuté na základě žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2018

 
     
 

měření hluku HP Pelzer ve formátu pdf (26KB)  
 

závazná stanoviska HP Pelzer září 2017 – únor 2018 ve formátu pdf (26KB)  
 

správní delikty/přestupky dle § 92h zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve formátu pdf (33KB)  
 

měření hluku lokalita Jeníkov, Košťany ve formátu pdf (26KB)  
 

aktuální seznam všech veřejných umělých koupališť (platný k 31. 12. 2017) ve formátu pdf (26KB)