Výzvy k podání nabídky
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
 
19.01.2018 - 19.02.2018 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU - KHS Ústeckého kraje - strukturovaná kabeláž - ÚP Chomutov a Most
přílohy Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - ve formátu pdf (153 KB)
Návrh smlouvy - ve formátu docx (25 KB)
Příloha číslo 1 ke smlouvě specifikace předmětu díla a stanovení ceny díla - ve formátu xlsx (18 KB)
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (vzor) - ve formátu docx (17 KB)
Půdorysy jednotlivých podlaží s vyznačením dvojitých zásuvek a racků - ve formátu zip (3188 KB)
17.01.2018 - 31.01.2018 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU - KHS Ústeckého kraje – obnova vozového parku – 2017
přílohy Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - ve formátu pdf (153 KB)
Návrh smlouvy - ve formátu docx (29 KB)
Technická specifikace vozidla - ve formátu docx (23 KB)
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (vzor) - ve formátu doc (41 KB)
Krycí list nabídky - ve formátu doc (49 KB)