Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2007

 
     

 

Roční zpráva za rok 2006 - dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.  
     

 

Pro rok 2007 Ministerstvo zdravotnictví ČR stanovilo pro Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem závazné ukazatele rozpočtu v tis. Kč :  
     

 

  Příjmy :

62

   

 

   

 

  Běžné výdaje :

108 503