Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2008

 
     

 

Roční zpráva za rok 2007 - dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.  
     

 

Pro rok 2008 Ministerstvo zdravotnictví ČR stanovilo pro Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem závazné ukazatele rozpočtu v tis. Kč :  
     

 

  Příjmy :

62

   

 

   

 

  Běžné výdaje :

116 713