Čerpání rozpočtu Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem za rok 2009

 
     
     

 

    schválený   upravený   skutečnost   % plnění  

 

    rozpočet   rozpočet       k uprav.  

 

    v tis. Kč   v tis. Kč   v tis. Kč   rozpočtu  

 

   

 

Objem výdajů na investice  

0,00    

 

0,00    

 

0,00    

 

0,00    

 

 

z toho čerpací účet 916  

    

 

    

 

    

 

    

 

 

     jiný čerpací inv.účet (908)  

    

 

    

 

    

 

    

 

 

   

 

Objem neinvestičních výdajů  

114 855,00    

 

108 749,00    

 

112 258,79    

 

103,23    

 

 

z toho mzdové prostředky  

66 308,00    

 

66 118,00    

 

64 655,22    

 

97,79    

 

 

     pojistné a příděl do FKSP  

23 854,00    

 

23 691,00    

 

23 192,47    

 

97,90    

 

 

     náhrady mezd za nemoc  

    

 

190,00    

 

162,96    

 

85,77    

 

 

     neinv.výdaje ISPROFIN  

0,00    

 

0,00    

 

0,00    

 

0,00    

 

 

Objem příjmů celkem  

342,00    

 

342,00    

 

1 378,28    

 

403,01    

 

 

z toho třída 4  

    

 

    

 

0,85    

 

    

 

 

     pol. 4132  

    

 

    

 

0,85    

 

    

 

 

     pol. 4135  

    

 

    

 

    

 

    

 
     
     
  Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných neinvestičních  

 

   výdajích v tis. Kč:  

6 160,87    

 

    

 

 

     z toho: použití rezervního fondu:  

0,00    

 

    

 

 

                 přijaté pojistné náhrady:  

55,57    

 

    

 

 

                 čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů:  

6 105,30