Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2010

 
     
 

Schválený rozpočet v tis. Kč

 

 

Příjmy celkem

280    

 

 

z toho 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

70    

 

 

  21 - Příjmy z vlastní činnosti

54    

 

 

  22 - Přijaté sankční platby

156    

 

 

  23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy

0    

 

 

  31 - Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy

0    

 

 

  41 - Neinvestiční přijaté transfery

0    

 

 

   

    

 

 

Výdaje celkem

108 912    

 

 

z toho 50 - Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné

87 625    

 

 

  51 - Neinvestiční nákupy

19 996    

 

 

  z toho 513 - nákup materiálu

1 290    

 

 

    515 - nakup vody, paliv a energií

2 872    

 

 

    516 - nakup služeb

14 237    

 

 

    517 - ostatní nákupy

1 597    

 

 

    519 - výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky

0    

 

 

  53 - Neinvestiční transfery

1 291    

 

 

  z toho 534 - převody vl. fondům

1 291    

 

 

    536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům

0    

 

 

  54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu

0    

 

 

  z toho 542 - náhrady placené obyvatelstvu

0    

 

 

  61 - Investiční nákupy a související výdaje

0    

 

 

Limit zaměstnanců

196    

 

 

   

    

 

 

   

    

 
 

Upravený rozpočet v tis. Kč

 

 

Příjmy celkem

280    

 

 

z toho 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

70    

 

 

  21 - Příjmy z vlastní činnosti

54    

 

 

  22 - Přijaté sankční platby

156    

 

 

  23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy

0    

 

 

  31 - Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy

0    

 

 

  41 - Neinvestiční přijaté transfery

0    

 

 

   

    

 

 

Výdaje celkem

109 886    

 

 

z toho 50 - Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné

87 733    

 

 

  51 - Neinvestiční nákupy

20 029    

 

 

  z toho 513 - nákup materiálu

2 317    

 

 

    515 - nakup vody, paliv a energií

3 607    

 

 

    516 - nakup služeb

13 134    

 

 

    517 - ostatní nákupy

971    

 

 

    519 - výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky

0    

 

 

  53 - Neinvestiční transfery

1 324    

 

 

  z toho 534 - převody vl. fondům

1 291    

 

 

    536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům

33    

 

 

  54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu

247    

 

 

  z toho 542 - náhrady placené obyvatelstvu

247    

 

 

  61 - Investiční nákupy a související výdaje

553    

 

 

Limit zaměstnanců

196