Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2011

 
     
 

Schválený rozpočet v tis. Kč

 

 

Příjmy celkem

280    

 

 

z toho 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

0    

 

 

  21 - Příjmy z vlastní činnosti

55    

 

 

  22 - Přijaté sankční platby

225    

 

 

  23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy

0    

 

 

  31 - Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy

0    

 

 

  41 - Neinvestiční přijaté transfery

0    

 

 

   

    

 

 

Výdaje celkem

93 365    

 

 

z toho 50 - Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné

79 701    

 

 

  51 - Neinvestiční nákupy

12 877    

 

 

  z toho 513 - nákup materiálu

400    

 

 

    515 - nakup vody, paliv a energií

2 000    

 

 

    516 - nakup služeb

9 250    

 

 

    517 - ostatní nákupy

1 227    

 

 

    519 - výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky

0    

 

 

  53 - Neinvestiční transfery

587    

 

 

  z toho 534 - převody vl. fondům

587    

 

 

    536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům

0    

 

 

  54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu

200    

 

 

  z toho 542 - náhrady placené obyvatelstvu

200    

 

 

  61 - Investiční nákupy a související výdaje

0    

 

 

Limit zaměstnanců

196    

 

 

   

    

 

 

   

    

 
 

Upravený rozpočet v tis. Kč

 

 

Příjmy celkem

280    

 

 

z toho 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

0    

 

 

  21 - Příjmy z vlastní činnosti

55    

 

 

  22 - Přijaté sankční platby

225    

 

 

  23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy

0    

 

 

  31 - Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy

0    

 

 

  41 - Neinvestiční přijaté transfery

0    

 

 

   

    

 

 

Výdaje celkem

93 365    

 

 

z toho 50 - Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné

76 560    

 

 

  51 - Neinvestiční nákupy

15 958    

 

 

  z toho 513 - nákup materiálu

927    

 

 

    515 - nakup vody, paliv a energií

3 303    

 

 

    516 - nakup služeb

11 117    

 

 

    517 - ostatní nákupy

606    

 

 

    519 - výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky

5    

 

 

  53 - Neinvestiční transfery

597    

 

 

  z toho 534 - převody vl. fondům

564    

 

 

    536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům

33    

 

 

  54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu

250    

 

 

  z toho 542 - náhrady placené obyvatelstvu

250    

 

 

  61 - Investiční nákupy a související výdaje

0    

 

 

Limit zaměstnanců

196