Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2012

 
     
 

Schválený rozpočet v tis. Kč

 

 

Příjmy celkem

280    

 

 

z toho 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

0    

 

 

  21 - Příjmy z vlastní činnosti

55    

 

 

  22 - Přijaté sankční platby

225    

 

 

  23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy

0    

 

 

  31 - Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy

0    

 

 

  41 - Neinvestiční přijaté transfery

0    

 

 

   

    

 

 

Výdaje celkem

93 478    

 

 

z toho 50 - Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné

76 560    

 

 

  51 - Neinvestiční nákupy

16 122    

 

 

  z toho 513 - nákup materiálu

805    

 

 

    515 - nakup vody, paliv a energií

3 315    

 

 

    516 - nakup služeb

11 203    

 

 

    517 - ostatní nákupy

799    

 

 

    519 - výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky

0    

 

 

  53 - Neinvestiční transfery

596    

 

 

  z toho 534 - převody vl. fondům

564    

 

 

    536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům

32    

 

 

  54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu

200    

 

 

  z toho 542 - náhrady placené obyvatelstvu

200    

 

 

  61 - Investiční nákupy a související výdaje

0    

 

 

Limit zaměstnanců

187    

 

 

   

    

 

 

   

    

 
 

Upravený rozpočet v tis. Kč

 

 

Příjmy celkem

280    

 

 

z toho 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

0    

 

 

  21 - Příjmy z vlastní činnosti

55    

 

 

  22 - Přijaté sankční platby

225    

 

 

  23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy

0    

 

 

  31 - Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy

0    

 

 

  41 - Neinvestiční přijaté transfery

0    

 

 

   

    

 

 

Výdaje celkem

94 948    

 

 

z toho 50 - Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné

76 535    

 

 

  z toho 501 - platy zaměstnanců v pracovním poměru

56 665    

 

 

    502 - ostatní osobní výdaje

450    

 

 

    503 - povinné pojistné na soc.zabezpečení a přísp. na stát.pol.zaměstnanosti

14 279    

 

 

    503 - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5 141    

 

 

  51 - Neinvestiční nákupy

17 122    

 

 

  z toho 513 - nákup materiálu

1 055    

 

 

    5139(§ 5212) – nákup materiálu jinde nezařazený

19    

 

 

    515 - nakup vody, paliv a energií

3 597    

 

 

    516 - nakup služeb

3 621    

 

 

    516.1 nákup služeb od ZÚ

8 250    

 

 

    517 - ostatní nákupy

580    

 

 

    519 - výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky

0    

 

 

  53 - Neinvestiční transfery

594    

 

 

  z toho 534 - převody vl. fondům

567    

 

 

    536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům

27    

 

 

  54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu

247    

 

 

  z toho 542 - náhrady placené obyvatelstvu

247    

 

 

  61 - Investiční nákupy a související výdaje

450    

 

 

Limit zaměstnanců

187