Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2013

 
     
 

Schválený rozpočet v tis. Kč

 

 

Příjmy celkem

280    

 

 

z toho 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

0    

 

 

  21 - Příjmy z vlastní činnosti

50    

 

 

  22 - Přijaté sankční platby

230    

 

 

  23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy

0    

 

 

  31 - Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy

0    

 

 

  41 - Neinvestiční přijaté transfery

0    

 

 

   

    

 

 

Výdaje celkem

93 364    

 

 

z toho 50 - Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné

76 560    

 

 

  z toho 501 - platy

56 364    

 

 

    502 - ostatní platby za provedenou práci

770    

 

 

    503 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem

19 426    

 

 

  51 - Neinvestiční nákupy

16 016    

 

 

  z toho 513 - nákup materiálu

787    

 

 

    515 - nakup vody, paliv a energií

3 315    

 

 

    516 - nakup služeb

11 172    

 

 

    517 - ostatní nákupy

742    

 

 

    519 - výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky

0    

 

 

  53 - Neinvestiční transfery

588    

 

 

  z toho 534 - převody vl. fondům

564    

 

 

    536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům

24    

 

 

  54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu

200    

 

 

  z toho 542 - náhrady placené obyvatelstvu

200    

 

 

  61 - Investiční nákupy a související výdaje

0    

 

 

Limit zaměstnanců

187    

 

 

   

    

 

 

   

    

 
 

Upravený rozpočet v tis. Kč

 

 

Příjmy celkem

280    

 

 

z toho 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

0    

 

 

  21 - Příjmy z vlastní činnosti

50    

 

 

  22 - Přijaté sankční platby

230    

 

 

  23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy

0    

 

 

  31 - Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy

0    

 

 

  41 - Neinvestiční přijaté transfery

0    

 

 

   

    

 

 

Výdaje celkem

94 298,07    

 

 

z toho 50 - Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné

77 030,34    

 

 

  z toho 501 - platy

56 715,00    

 

 

    502 - ostatní platby za provedenou práci

770    

 

 

    503 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem

19 545,34    

 

 

  51 - Neinvestiční nákupy

16 121,51    

 

 

  z toho 513 - nákup materiálu

860,00    

 

 

    515 - nakup vody, paliv a energií

3 394,10    

 

 

    516 - nakup služeb

11 156,33    

 

 

    517 - ostatní nákupy

652,67    

 

 

    519 - výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky

58,41    

 

 

  53 - Neinvestiční transfery

593,01    

 

 

  z toho 534 - převody vl. fondům

567,51    

 

 

    536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům

25,50    

 

 

  54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu

281,63    

 

 

  z toho 542 - náhrady placené obyvatelstvu

281,63    

 

 

  61 - Investiční nákupy a související výdaje

271,58    

 

 

Limit zaměstnanců

187