Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2014

 
     
 

Schválený rozpočet v Kč

 

 

Příjmy celkem

280 000    

 

 

z toho 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

0    

 

 

  21 - Příjmy z vlastní činnosti

50 000    

 

 

  22 - Přijaté sankční platby

230 000    

 

 

  23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy

0    

 

 

  31 - Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy

0    

 

 

  41 - Neinvestiční přijaté transfery

0    

 

 

   

    

 

 

Výdaje celkem

95 417 732    

 

 

z toho 50 - Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné

78 090 751    

 

 

  z toho 501 - platy

57 491 280    

 

 

    502 - ostatní platby za provedenou práci

785 400    

 

 

    503 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem

19 814 071    

 

 

  51 - Neinvestiční nákupy

16 528 068    

 

 

  z toho 513 - nákup materiálu

833 546    

 

 

    515 - nakup vody, paliv a energií

3 438 060    

 

 

    516 - nakup služeb

11 470 578    

 

 

    517 - ostatní nákupy

785 884    

 

 

    519 - výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky

0    

 

 

  53 - Neinvestiční transfery

598 913    

 

 

  z toho 534 - převody vl. fondům

574 913    

 

 

    536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům

24 000    

 

 

  54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu

200 000    

 

 

  z toho 542 - náhrady placené obyvatelstvu

200 000    

 

 

  61 - Investiční nákupy a související výdaje

0    

 

 

Limit zaměstnanců

187    

 

 

   

    

 

 

   

    

 
 

Upravený rozpočet v tis. Kč

 

 

Příjmy celkem

280    

 

 

z toho 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

0    

 

 

  21 - Příjmy z vlastní činnosti

50    

 

 

  22 - Přijaté sankční platby

230    

 

 

  23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy

0    

 

 

  31 - Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy

0    

 

 

  41 - Neinvestiční přijaté transfery

0    

 

 

   

    

 

 

Výdaje celkem

96 323,50    

 

 

z toho 50 - Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné

78 586,27    

 

 

  z toho 501 - platy

57 861,07    

 

 

    502 - ostatní platby za provedenou práci

785,40    

 

 

    503 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem

19 939,80    

 

 

  51 - Neinvestiční nákupy

16 663,82    

 

 

  z toho 513 - nákup materiálu

1 304,40    

 

 

    515 - nakup vody, paliv a energií

3 049,10    

 

 

    516 - nakup služeb

10 946,23    

 

 

    517 - ostatní nákupy

1 361,49    

 

 

    519 - výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky

2,60    

 

 

  53 - Neinvestiční transfery

605,61    

 

 

  z toho 534 - převody vl. fondům

578,61    

 

 

    536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům

27,00    

 

 

  54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu

210,75    

 

 

  z toho 542 - náhrady placené obyvatelstvu

210,75    

 

 

  61 - Investiční nákupy a související výdaje

257,05    

 

 

Limit zaměstnanců

186