Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2015

 
     
 

Schválený rozpočet v Kč

 

 

Příjmy celkem

280 000    

 

 

z toho 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

0    

 

 

  21 - Příjmy z vlastní činnosti

50 000    

 

 

  22 - Přijaté sankční platby

230 000    

 

 

  23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy

0    

 

 

  31 - Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy

0    

 

 

  41 - Neinvestiční přijaté transfery

0    

 

 

   

    

 

 

Výdaje celkem

101 167 874    

 

 

z toho 50 - Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné

83 261 297    

 

 

  z toho 501 - platy

61 310 214    

 

 

    502 - ostatní platby za provedenou práci

825 082    

 

 

    503 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem

21 126 001    

 

 

  51 - Neinvestiční nákupy

17 093 474    

 

 

  z toho 513 - nákup materiálu

1 195 000    

 

 

    515 - nakup vody, paliv a energií

3 505 000    

 

 

    516 - nakup služeb

11 552 806    

 

 

    517 - ostatní nákupy

840 668    

 

 

    519 - výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky

0    

 

 

  53 - Neinvestiční transfery

613 103    

 

 

  z toho 534 - převody vl. fondům

613 103    

 

 

    536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům

0    

 

 

  54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu

200 000    

 

 

  z toho 542 - náhrady placené obyvatelstvu

200 000    

 

 

  61 - Investiční nákupy a související výdaje

0    

 

 

Limit zaměstnanců

182    

 

 

   

    

 

 

   

    

 
 

Upravený rozpočet v tis. Kč

 

 

Příjmy celkem

280    

 

 

z toho 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

0    

 

 

  21 - Příjmy z vlastní činnosti

50    

 

 

  22 - Přijaté sankční platby

230    

 

 

  23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy

0    

 

 

  31 - Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy

0    

 

 

  41 - Neinvestiční přijaté transfery

0    

 

 

   

    

 

 

Výdaje celkem

103 020,99    

 

 

z toho 50 - Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné

83 672,08    

 

 

  z toho 501 - platy

61 616,77    

 

 

    502 - ostatní platby za provedenou práci

825,08    

 

 

    503 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem

21 230,23    

 

 

  51 - Neinvestiční nákupy

16 919,72    

 

 

  z toho 513 - nákup materiálu

1 705,07    

 

 

    515 - nakup vody, paliv a energií

3 118,68    

 

 

    516 - nakup služeb

10 785,19    

 

 

    517 - ostatní nákupy

1 310,78    

 

 

    519 - výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky

0    

 

 

  53 - Neinvestiční transfery

868,17    

 

 

  z toho 534 - převody vl. fondům

618,94    

 

 

    536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům

249,23    

 

 

  54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu

262,24    

 

 

  z toho 542 - náhrady placené obyvatelstvu

262,24    

 

 

  61 - Investiční nákupy a související výdaje

1 298,78    

 

 

  z toho 612 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku

1 298,78    

 

 

Limit zaměstnanců

182