Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2016

 
     
 

Schválený rozpočet v Kč

 

 

Příjmy celkem

280 000    

 

 

z toho 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

0    

 

 

  21 - Příjmy z vlastní činnosti

50 000    

 

 

  22 - Přijaté sankční platby

230 000    

 

 

  23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy

0    

 

 

  31 - Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy

0    

 

 

  41 - Neinvestiční přijaté transfery

0    

 

 

   

    

 

 

Výdaje celkem

99 969 820    

 

 

z toho 50 - Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné

88 324 125    

 

 

  z toho 501 - platy

65 073 338    

 

 

    z toho 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru

7 912 395    

 

 

      5013 - platy zaměstnanců na služebních místech

57 160 943    

 

 

    502 - ostatní platby za provedenou práci

840 188    

 

 

    503 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem

22 410 599    

 

 

  51 - Neinvestiční nákupy

10 424 593    

 

 

  z toho 513 - nákup materiálu

1 905 000    

 

 

    515 - nakup vody, paliv a energií

3 240 000    

 

 

    516 - nakup služeb

3 825 000    

 

 

    517 - ostatní nákupy

1 454 593    

 

 

    519 - výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky

0    

 

 

  53 - Neinvestiční transfery

1 006 102    

 

 

  z toho 534 - převody vl. fondům

976 102    

 

 

    536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům

30 000    

 

 

  54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu

215 000    

 

 

  z toho 542 - náhrady placené obyvatelstvu

215 000    

 

 

  61 - Investiční nákupy a související výdaje

0    

 

 

Limit zaměstnanců

182    

 

 

z toho dle zákoníku práce

32    

 

 

  dle služebního zákona

150    

 
     
     
 

Upravený rozpočet v tis. Kč

 

 

Příjmy celkem

280,0    

 

 

z toho 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

0,00    

 

 

  21 - Příjmy z vlastní činnosti

50,00    

 

 

  22 - Přijaté sankční platby

230,00    

 

 

  23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy

0,00    

 

 

  31 - Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy

0,00    

 

 

  41 - Neinvestiční přijaté transfery

0,00    

 

 

   

    

 

 

Výdaje celkem

102 503,28    

 

 

z toho 50 - Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné

89 050,78    

 

 

  z toho 501 - platy

65 615,62    

 

 

    z toho 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru

7 978,33    

 

 

      5013 - platy zaměstnanců na služebních místech

57 637,29    

 

 

    502 - ostatní platby za provedenou práci

840,19    

 

 

    503 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem

22 594,97    

 

 

  51 - Neinvestiční nákupy

11 820,81    

 

 

  z toho 513 - nákup materiálu

2 967,99    

 

 

    515 - nakup vody, paliv a energií

3 142,74    

 

 

    516 - nakup služeb

3 540,37    

 

 

    517 - ostatní nákupy

2 169,71    

 

 

    519 - výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky

0,00    

 

 

  53 - Neinvestiční transfery

1 019,98    

 

 

  z toho 534 - převody vl. fondům

992,98    

 

 

    536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům

27,00    

 

 

  54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu

215,00    

 

 

  z toho 542 - náhrady placené obyvatelstvu

215,00    

 

 

  61 - Investiční nákupy a související výdaje

396,71    

 

 

  z toho 612 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku

396,71    

 

 

Limit zaměstnanců

182    

 

 

z toho dle zákoníku práce

32    

 

 

  dle služebního zákona

150