Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2017

 
     
 

Schválený rozpočet v Kč

 

 

Příjmy celkem

280 000    

 

 

z toho 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

0    

 

 

  21 - Příjmy z vlastní činnosti

50 000    

 

 

  22 - Přijaté sankční platby

230 000    

 

 

  23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy

0    

 

 

  31 - Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy

0    

 

 

  41 - Neinvestiční přijaté transfery

0    

 

 

   

    

 

 

Výdaje celkem

107 912 199    

 

 

z toho 50 - Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné

92 812 527    

 

 

  z toho 501 - platy

68 422 892    

 

 

    z toho 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru

8 508 015    

 

 

      5013 - platy zaměstnanců na služebních místech

59 914 877    

 

 

    502 - ostatní platby za provedenou práci

840 188    

 

 

    503 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem

23 549 447    

 

 

  51 - Neinvestiční nákupy

13 486 214    

 

 

  z toho 513 - nákup materiálu

2 625 000    

 

 

    515 - nakup vody, paliv a energií

3 820 000    

 

 

    516 - nakup služeb

4 035 000    

 

 

    517 - ostatní nákupy

3 006 214    

 

 

  53 - Neinvestiční transfery

1 398 458    

 

 

  z toho 534 - převody vl. fondům

1 368 458    

 

 

    536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům

30 000    

 

 

  54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu

215 000    

 

 

  z toho 542 - náhrady placené obyvatelstvu

215 000    

 

 

  61 - Investiční nákupy a související výdaje

0    

 

 

   

    

 

 

Limit zaměstnanců

182    

 

 

z toho dle zákoníku práce

32    

 

 

  dle služebního zákona

150    

 
     
     
 

Upravený rozpočet v tis. Kč

 

 

Příjmy celkem

280,0    

 

 

z toho 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

0,00    

 

 

  21 - Příjmy z vlastní činnosti

50,00    

 

 

  22 - Přijaté sankční platby

230,00    

 

 

  23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy

0,00    

 

 

  31 - Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy

0,00    

 

 

  41 - Neinvestiční přijaté transfery

0,00    

 

 

   

    

 

 

Výdaje celkem

109 308,03    

 

 

z toho 50 - Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné

93 935,77    

 

 

  z toho 501 - platy

69 449,24    

 

 

    z toho 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru

8 635,64    

 

 

      5013 - platy zaměstnanců na služebních místech

60 813,60    

 

 

    502 - ostatní platby za provedenou práci

588,13    

 

 

    503 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem

23 898,40    

 

 

  51 - Neinvestiční nákupy

11 865,76    

 

 

  z toho 513 - nákup materiálu

2 582,29    

 

 

    515 - nakup vody, paliv a energií

3 111,18    

 

 

    516 - nakup služeb

3 351,34    

 

 

    517 - ostatní nákupy

2 814,34    

 

 

    519 - výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky

6,61    

 

 

  53 - Neinvestiční transfery

1 431,50    

 

 

  z toho 534 - převody vl. fondům

1 403,00    

 

 

    536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům

28,50    

 

 

  54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu

215,00    

 

 

  z toho 542 - náhrady placené obyvatelstvu

215,00    

 

 

  61 - Investiční nákupy a související výdaje

1 860,00    

 

 

  z toho 612 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku

1 860,00    

 

 

Limit zaměstnanců

182    

 

 

z toho dle zákoníku práce

32    

 

 

  dle služebního zákona

150