Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2018

 
     
 

Schválený rozpočet v Kč

 

 

Příjmy celkem

280 000    

 

 

z toho 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

0    

 

 

  21 - Příjmy z vlastní činnosti

50 000    

 

 

  22 - Přijaté sankční platby

230 000    

 

 

  23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy

0    

 

 

  31 - Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy

0    

 

 

  41 - Neinvestiční přijaté transfery

0    

 

 

   

    

 

 

Výdaje celkem

124 613 857    

 

 

z toho 50 - Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné

101 632 543    

 

 

  z toho 501 - platy

75 004 993    

 

 

    z toho 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru

9 273 736    

 

 

      5013 - platy zaměstnanců na služebních místech

65 731 257    

 

 

    502 - ostatní platby za provedenou práci

840 188    

 

 

    503 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem

25 787 362    

 

 

  51 - Neinvestiční nákupy

21 236 214    

 

 

  z toho 513 - nákup materiálu

2 595 000    

 

 

    515 - nakup vody, paliv a energií

3 820 000    

 

 

    516 - nakup služeb

11 815 000    

 

 

    517 - ostatní nákupy

3 006 214    

 

 

  53 - Neinvestiční transfery

1 530 100    

 

 

  z toho 534 - převody vl. fondům

1 500 100    

 

 

    536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům

30 000    

 

 

  54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu

215 000    

 

 

  z toho 542 - náhrady placené obyvatelstvu

215 000    

 

 

  61 - Investiční nákupy a související výdaje

0    

 

 

   

    

 

 

Limit zaměstnanců

183    

 

 

z toho dle zákoníku práce

32    

 

 

  dle služebního zákona

151