Úřední deska
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
 
  vyvěšeno dne oznámení
12.04.2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo rozpočtář v odboru ekonomicko provozním pracoviště Ústí nad Labem
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (423 KB)
Formuláře pro výběrové řízení
08.04.2019 Nabídka nepotřebného majetku k úplatnému převodu
přílohy Nabídka nepotřebného majetku k úplatnému převodu ve formátu pdf (526 KB)
19.03.2019 Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2019
přílohy Seznam přírodních koupališť ve formátu pdf (2 680 KB)

18.03.2019 Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy - Monitorovací kalendář
přílohy Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy - Monitorovací kalendář ve formátu pdf (1 109 KB)

01.11.2018 Aktualizovaný seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
přílohy Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů ve formátu pdf (231 KB)