Úřední deska
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
 
  vyvěšeno dne oznámení
24.09.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo rozpočtář v odboru ekonomicko provozním pracoviště Ústí nad Labem
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (405 KB)
Formuláře pro výběrové řízení
20.09.2018 Nebezpečný výrobek – HAiR GEL WITH PRO-VITAMIN B5, EDITT COSMETICS
přílohy oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR ve formátu pdf (486 KB)
foto 1 jpg (123 KB)

17.09.2018 Nebezpečný výrobek – elektronické cigarety
přílohy oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR ve formátu pdf (785 KB)
foto 1 jpg (24 KB) foto 2 jpg (25 KB)

17.09.2018 Nebezpečný výrobek – Lunasol, Bamboo Fiber Kids Set 3 – pcs., Art. 593168
přílohy oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR ve formátu pdf (630 KB)
foto 1 jpg (118 KB)

07.09.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení služební místo vrchní referent/rada v oddělení hygieny dětí a mladistvých na odboru hygieny hygieny dětí a mladistvých územní pracoviště Most
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (452 KB)
Služební místo - dokumenty
06.09.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný/vrchní referent oddělení protiepidemického pracoviště Ústí nad Labem
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (729 KB)
Služební místo - dokumenty
29.01.2018 Aktualizovaný seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
přílohy Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů ve formátu pdf (231 KB)