Úřední deska
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
 
  vyvěšeno dne oznámení
Nebezpečné výrobky
20.04.2018 Nebezpečný výrobek – nafukovací pes, JSA
přílohy oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR ve formátu pdf (456 KB)
foto 1 jpg (153KB)

17.04.2018 Nebezpečný výrobek – ACTION Four, Shirley May
přílohy oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR ve formátu pdf (582 KB)
foto 1 jpg (118 KB) foto 2 jpg (138 KB)

12.04.2018 Nebezpečný výrobek – panenka Sweet Beauty, I have a lovely Doll
přílohy oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR ve formátu pdf (550 KB)
foto 1 jpg (183KB)

12.04.2018 Nebezpečný výrobek – XIUZILM MASK, Miracle Black Mask
přílohy oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR ve formátu pdf (538 KB)
foto 1 jpg (112 KB) foto 2 jpg (98 KB)

09.04.2018 Výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení personálně správního pracoviště Ústí nad Labem
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (804 KB)
Služební místo - dokumenty
Stanovení dalších požadavků pro služební místo vrchní referent/rada oddělení personálně správního pracoviště Ústí nad Labem v Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ve formátu pdf (223 KB)
06.04.2018 Nebezpečný výrobek – PILATEN Hydra, Suction Black Mask
přílohy oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR ve formátu pdf (557 KB)
foto 1 jpg (133KB)

05.04.2018 Veřejná vyhláška - Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2018
soubor Seznam ve formátu pdf (2794 KB)
03.04.2018 Výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení protiepidemického územní pracoviště Louny
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (1236 KB)
Služební místo - dokumenty
Stanovení dalších požadavků pro služební místo vedoucích oddělení hygieny výživy, oddělení předměntů běžného užívání, oddělení hygieny dětí a mladistvých, oddělení hygieny práce, oddělení hygieny obecné a komunální a oddělení protiepidemického ve formátu pdf (459 KB)
28.03.2018 Výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální pracoviště Děčín
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (1252 KB)
Služební místo - dokumenty
Stanovení dalších požadavků pro služební místo vedoucích oddělení hygieny výživy, oddělení předměntů běžného užívání, oddělení hygieny dětí a mladistvých, oddělení hygieny práce, oddělení hygieny obecné a komunální a oddělení protiepidemického ve formátu pdf (459 KB)
23.03.2018 Veřejná vyhláška - Návrh opatření - Monitrovací kalendář
soubor Monitrovací kalendář ve formátu pdf (1536 KB)
29.01.2018 Aktualizovaný seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
přílohy Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů ve formátu pdf (231 KB)