Úřední deska
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
 
  vyvěšeno dne oznámení
12.11.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení služební místo vrchní referent/rada "I" v oddělení hygieny obecné a komunální na odboru hygieny obecné a komunální územní pracoviště Chomutov
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (466KB)
Služební místo - dokumenty
07.11.2018 Nebezpečný výrobek – tianDe ROYAL SCENT Woman
přílohy oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR ve formátu pdf (493 KB)
foto 1 jpg (191 KB)

07.11.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení služební místo vrchní referent/rada "I" v oddělení hygieny obecné a komunální na odboru hygieny obecné a komunální územní pracoviště Chomutov
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (419 KB)
Služební místo - dokumenty
07.11.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo rozpočtář v odboru ekonomicko provozním pracoviště Ústí nad Labem
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (409 KB)
Formuláře pro výběrové řízení
02.11.2018 Nebezpečný výrobek – RELEASE eau de cologne/ eau de perfume, JINBADI, NO: 321
přílohy oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR ve formátu pdf (542 KB)
foto 1 jpg (121 KB)

01.11.2018 Aktualizovaný seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
přílohy Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů ve formátu pdf (231 KB)
31.10.2018 Nebezpečný výrobek – melaminová miska RSW
přílohy oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR ve formátu pdf (518 KB)
foto 1 jpg (119 KB)

31.10.2018 Výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce pracoviště Chomutov
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (1263 KB)
Služební místo - dokumenty
Stanovení dalších požadavků pro služební místo vedoucích oddělení hygieny výživy, oddělení předměntů běžného užívání, oddělení hygieny dětí a mladistvých, oddělení hygieny práce, oddělení hygieny obecné a komunální a oddělení protiepidemického ve formátu pdf (459 KB)
30.10.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení služební místo vrchní referent/rada v oddělení hygieny dětí a mladistvých na odboru hygieny dětí a mladistvých územní pracoviště Most
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (468 KB)
Služební místo - dokumenty
06.09.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný/vrchní referent oddělení protiepidemického pracoviště Ústí nad Labem
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (729 KB)
Služební místo - dokumenty