Akutní respirační onemocnění

Akutní respirační infekce (infekce dýchacího ústrojí) patří mezi nejčetnější onemocnění lidí prakticky na celém světě a postihují všechny věkové skupiny obyvatelstva. Jsou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti a absence ve škole a představují proto velmi závažný zdravotní a ekonomický problém.

V ČR bývá ročně hlášeno 5-6 miliónů těchto onemocnění. Respirační infekcí onemocní dítě v předškolním věku přibližně 4-5x ročně a každý dospělý člověk v průměru 2x za rok.

Akutní respirační onemocnění vyvolávají velmi často viry. Infekce může být lokalizována v jakékoli části respiračního traktu a tato lokalizace je hlavním faktorem určujícím klinickou manifestaci respiračního onemocnění, které může probíhat zejména pod obrazem angíny, rýmy, akutního zánětu nosohltanu, akutního zánětu hrtanu a průdušnice, zánětu průdušek nebo zánětu plic.

V České republice je v provozu systém monitorování výskytu ARI, který spočívá v týdenním hlášení jednotlivých případů akutních respiračních infekcí. Na tomto hlášení se podílejí spolupracující praktičtí lékaři pro dospělé a pediatři prostřednictvím krajských hygienických stanic. Za celou ČR se tato data zpracovávají ve Státním zdravotním ústavu a jsou k dispozici také pro širokou veřejnost.

Systém hlášení ARO slouží k získání týdenního přehledu o počtech nemocných ARO v jednotlivých okresech ČR pro potřeby hygienické služby, Ministerstva zdravotnictví, European Influenza Surveillance Scheme (EU), FluNet (WHO) a také pro potřeby široké veřejnosti.

 

 

Graf výskytu akutních respiračních infekcí v Ústeckém kraji od roku 2001

 

Výskyt akutních respiračních infekcí v Ústeckém kraji v roce 2014 (rok 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 , 2004).

 

 

 

Odkazy na další webové stránky s informacemi o respiračních infekcích

Ministerstvo zdravotnictví

Světová zdravotnická organizace

Státní zdravotní ústav

EISS

FluNet