Pravidelné očkování dětí
   

        Pravidelná očkování jsou podle § 46 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, bezplatná a povinná pro všechny fyzické osoby s trvalým pobytem a osoby s povoleným přechodným pobytem delším než 90 dní.

        

        Pravidelné očkování je v České republice realizováno podle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem ve znění vyhlášek č. 65/2009 Sb. a č. 443/2009 Sb.

        

        Pravidelným očkováním se rozumí očkovaní všech fyzických osob určitých věkových skupin nebo očkování skupin fyzických osob vymezených vyšším rizikem infekce z důvodů jiných než pracovních.

        

        V rámci pravidelného očkování se děti v České republice očkují proti následujícím infekčním onemocněním:

  - tuberkulóza;
  - záškrt (diphteria);
  - tetanus;
  - dávivý kašel (pertussis);
  - virová hepatitida typu B;
  - onemocnění vyvolaná Haemophilem influenzae typu b;
  - pneumokokové nákazy;
  - dětská přenosná obrna (poliomyelitis anterior acuta);
  - spalničky (morbilli);
  - zarděnky (rubeola);
  - příušnice (parotitis epidemica);
   
   
 
Očkovací kalendář dětí v České republice
 
 
věk dítěte
 
Očkování
 
4. den - 6. týden
 

TBC (tuberkulóza)

 
od 13. týdne
(1. dávka)
 

záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, virová žloutenka typu B, přenosná dětská obrna

 
3. - 5. měsíc
(1. dávka)
 

pneumokokové nákazy – dobrovolné očkování plně hrazené zdravotními pojišťovnami dětem očkovaným do 7. měsíce třemi dávkami

 
2.dávka
(za měsíc po 1. dávce)
 

záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, virová žloutenka typu B, přenosná dětská obrna

 
2.dávka
(za měsíc po 1. dávce)
 

pneumokokové nákazy – dobrovolné očkování plně hrazené zdravotními pojišťovnami dětem očkovaným do 7. měsíce třemi dávkami

 
3.dávka
(za měsíc po 2. dávce)
 

záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, virová žloutenka typu B, přenosná dětská obrna

 
3.dávka
(za měsíc po 2. dávce)
 

pneumokokové nákazy – dobrovolné očkování plně hrazené zdravotními pojišťovnami dětem očkovaným do 7. měsíce třemi dávkami

 
4.dávka
(za 6 měsíců po 3. dávce)
 

záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, virová žloutenka typu B, přenosná dětská obrna

 
15. měsíc
(1. dávka)
 

spalničky, příušnice, zarděnky

 
21. - 25. měsíc
(přeočkování)
 

spalničky, příušnice, zarděnky

 
5. - 6. rok
(přeočkování)
 

záškrt, tetanus, dávivý kašel

 
10. - 11. rok
(přeočkování – 5. dávka)
 

přenosná dětská obrna, záškrt, tetanus, dávivý kašel

 
12. - 13. rok
 

virová žloutenka typu B - pouze děti, které nebyly očkovány v prvních měsících života (3 dávky)

 
14. - 15. rok
 

tetanus (děti očkované dle vyhl. č. 537/2006 Sb.)

 
25. - 26. rok
 

tetanus (osoby očkované dle vyhl.č.65/2009 Sb., tzn. děti očkované v 10-11 letech proti přenosné dětské obrně, záškrtu, tetanu a dávivému kašli)

 
 
Novelizace č. 537/2006 Sb.:
 
Vyhl. č. 65/2009 Sb. ze dne 25.2.2009 - účinnost od 12.3.2009
 

1. Očkování proti TBC: Zrušena revakcinace proti TBC v 11.-12.roku věku, od 12.3.2009 nebude prováděna revakcinace u všech dětí bez ohledu na datum narození. Zároveň nebude prováděna kontrola kalmetizační jizvy u kojenců a nebudou zvány děti k revakcinaci ve 2 letech věku.

2. Přeočkování proti přenosné dětské obrně, záškrtu, tetanu, dávivému kašli: od dovršení 10. do dovršení 11. roku věku dítěte, vztahuje se na děti narozené od 12.3.1999 včetně, nevztahuje se již na děti narozené před 12.3.1998 –děti, které v den účinnosti vyhlášky dovršily 11.rok života. Dětem, které dovršily v roce 2009 13.rok věku bude aplikována 5.dávka inaktivované očkovací látky proti přenosné dětské obrně.
Dětem, starším 11 let věku bude aplikována v roce 2010 5. dávka inaktivované očkovací látky proti přenosné dětské obrně.

3. Očkování proti pneumokokovým nákazám: děti do 5 let věku s kontraindikacemi stanovenými vyhláškou. Indikace rozšířeny o děti s porodní váhou pod 1500 g. Týká se všech dětí s touto indikací, kterým k datu účinnosti nebylo 5 let a splňují indikace k očkování.

 

Vyhl.č. 443/2009 Sb. ze dne 4.12.2009 - účinnost od 11.12.2009

 

Očkování proti chřipce: v souvislosti se vznikem pandemické chřipky zpřesňuje povinnost očkování proti chřipce na očkování proti sezónní chřipce.