Přehled SZD v roce 2018

 
     
  Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc únor 2018 – Ústecký kraj  
     
    V únoru 2018 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 146 kontrol v 141 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 43 sankcí (1x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně 10x, nedostatky v provozní hygieně 29x, 10x bylo zjištěno křížení činností, 12x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 17 nedostatků ve sledovatelnosti, 21x byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami, 7x byly nalezeny závady v manipulaci s odpadem, 17x závady ve skladování potravin, 4x došlo k porušení teplotního řetězce, 8x byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 7x chybělo zavedení systému HACCP, 30x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 1x zjištěno porušení zákazu kouření, 2x nebylo podáno oznámení o zahájení činnosti, 8x chybělo proškolení pracovníků, 2x nebyla splněna oznamovací povinnost a 4x byly zjištěny nedostatky při poskytování informací o alergenech) v celkové výši 145 600,- Kč a bylo uloženo 7 opatření (2x likvidace, 2x sanitace, 1x dobrovolné opatření, 1x pozastavení činnosti a 1x dodatečná kontrola).  
    V únoru bylo šetřeno 9 podnětů, v 6 případech šlo o podněty oprávněné, za zjištěné závady bylo uloženo 6 sankcí v celkové výši 40 000,- Kč a 1 opatření (1x likvidace).  
    V únoru proběhlo jedno šetření souvislostí s podezřením na výskyt alimentárního onemocnění, na základě šetření bylo uloženo opatření (sanitace provozní jednotky).  
    Ústí nad Labem, 9. 3. 2018  

 

příloha - přehled SZD - únor 2018 ve formátu pdf (34KB)  
     
  Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc leden 2018 – Ústecký kraj  
     
    V lednu 2018 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 151 kontrol v 144 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 53 sankcí (závady v osobní hygieně 3x, nedostatky v provozní hygieně 35x, 11x bylo zjištěno křížení činností, 16x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 12 nedostatků ve sledovatelnosti, 22x byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami, 7x byly nalezeny závady v manipulaci s odpadem, 17x závady ve skladování potravin, 7x došlo k porušení teplotního řetězce, 8x byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 11x chybělo zavedení systému HACCP, 23x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 3x zjištěno porušení zákazu kouření, 1x nebylo podáno oznámení o zahájení činnosti a 5x chybělo proškolení pracovníků) v celkové výši 227 500,- Kč a bylo uloženo 9 opatření (4x likvidace, 1x sanitace, 1x uzavření provozní jednotky, 1x pozastavení činnosti a 2x dodatečná kontrola)  
    V lednu bylo šetřeno 13 podnětů, ve 12 případech šlo o podněty oprávněné, za zjištěné závady bylo uloženo 12 sankcí v celkové výši 68 000,- Kč a 2 opatření (1x likvidace, 1x náhrada nákladů).  
    Ústí nad Labem, 9. 2. 2018  

 

příloha - přehled SZD - leden 2018 ve formátu pdf (35KB)