Přehled SZD v roce 2018

 
     
  Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc květen 2018 – Ústecký kraj  
     
    V květnu 2018 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 223 kontrol u 206 provozovatelů stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 39 sankcí (5x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně 5x, nedostatky v provozní hygieně 15x, 10x bylo zjištěno křížení činností, 3x překročení doby použitelnosti potravin, dále byly zjištěny 4 nedostatky ve sledovatelnosti, 14x byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami, 3x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 13x závady ve skladování potravin, 4x došlo k porušení teplotního řetězce, 4x byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 4x chybělo zavedení systému HACCP, 16x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 1x zjištěno porušení zákazu kouření, 3x nebylo podáno oznámení o zahájení činnosti, 2x chybělo proškolení pracovníků) v celkové výši 80 500,- Kč.  
    V květnu bylo šetřeno 7 podnětů, v 5 případech šlo o podněty oprávněné, za zjištěné závady bylo uloženo 5 sankcí v celkové výši 19 000,- Kč.  
    V květnu proběhlo jedno šetření souvislostí s podezřením na výskyt alimentárního onemocnění, 1x byla uložena sankce v celkové výši 2 000,- Kč.  
    Ústí nad Labem, 8. 6. 2018  

 

příloha - přehled SZD - květen 2018 ve formátu pdf (41KB)  
     
  Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc duben 2018 – Ústecký kraj  
     
    V dubnu 2018 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 167 kontrol u 155 provozovatelů stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 45 sankcí (3x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně 8x, nedostatky v provozní hygieně 24x, 8x bylo zjištěno křížení činností, 4x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 9 nedostatků ve sledovatelnosti, 13x byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami, 5x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 9x závady ve skladování potravin, 5x došlo k porušení teplotního řetězce, 3x byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 6x chybělo zavedení systému HACCP, 20x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 2x zjištěno porušení zákazu kouření, 3x zjištěny závady v označení PJ, 3x nebylo podáno oznámení o zahájení činnosti, 3x chybělo proškolení pracovníků a 1x byly zjištěny nedostatky při poskytování informací o alergenech) v celkové výši 133 500,- Kč a bylo uloženo 8 opatření (1x likvidace, 3x dobrovolné opatření, 2x sanitace,1x okamžité uzavření provozní jednotky a 1x dodatečná kontrola).  
    V dubnu bylo šetřeno 11 podnětů, v 7 případech šlo o podněty oprávněné, za zjištěné závady bylo uloženo 7 sankcí v celkové výši 31 500,- Kč a 1 opatření (1x sanitace).  
    V dubnu proběhlo pět šetření souvislostí s podezřením na výskyt alimentárního onemocnění, 2x byla uložena sankce v celkové výši 20 000,- Kč a 2 opatření.  
    Ústí nad Labem, 10. 5. 2018  

 

příloha - přehled SZD - duben 2018 ve formátu pdf (35KB)  
     
  Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc březen 2018 – Ústecký kraj  
     
    V březnu 2018 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 155 kontrol ve 146 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 41 sankcí (6x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně 10x, nedostatky v provozní hygieně 13x, 10x bylo zjištěno křížení činností, 10x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 8 nedostatků ve sledovatelnosti, 11x byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami, 4x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 8x závady ve skladování potravin, 2x došlo k porušení teplotního řetězce, nebyly zjištěny stavebně konstrukční závady, 6x chybělo zavedení systému HACCP, 19x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 2x zjištěno porušení zákazu kouření, 4x zjištěny závady v označení PJ, 2x nebylo podáno oznámení o zahájení činnosti, 2x chybělo proškolení pracovníků, 2x nebyla splněna oznamovací povinnost a 1x byly zjištěny nedostatky při poskytování informací o alergenech) v celkové výši 87 000,- Kč a bylo uloženo 8 opatření (3x likvidace, 2x dobrovolné opatření, 1x okamžité uzavření provozní jednotky a 2x dodatečná kontrola).  
    V březnu bylo šetřeno 10 podnětů, ve 4 případech šlo o podněty oprávněné, za zjištěné závady byly uloženy 4 sankce v celkové výši 13 500,- Kč a 1 opatření (1x likvidace).  
    V březnu proběhly dvě šetření souvislostí s podezřením na výskyt alimentárního onemocnění, nedostatky nebyly zjištěny.  
    Ústí nad Labem, 9. 4. 2018  

 

příloha - přehled SZD - březen 2018 ve formátu pdf (36KB)  
     
  Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc únor 2018 – Ústecký kraj  
     
    V únoru 2018 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 146 kontrol v 141 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 43 sankcí (1x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně 10x, nedostatky v provozní hygieně 29x, 10x bylo zjištěno křížení činností, 12x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 17 nedostatků ve sledovatelnosti, 21x byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami, 7x byly nalezeny závady v manipulaci s odpadem, 17x závady ve skladování potravin, 4x došlo k porušení teplotního řetězce, 8x byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 7x chybělo zavedení systému HACCP, 30x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 1x zjištěno porušení zákazu kouření, 2x nebylo podáno oznámení o zahájení činnosti, 8x chybělo proškolení pracovníků, 2x nebyla splněna oznamovací povinnost a 4x byly zjištěny nedostatky při poskytování informací o alergenech) v celkové výši 145 600,- Kč a bylo uloženo 7 opatření (2x likvidace, 2x sanitace, 1x dobrovolné opatření, 1x pozastavení činnosti a 1x dodatečná kontrola).  
    V únoru bylo šetřeno 9 podnětů, v 6 případech šlo o podněty oprávněné, za zjištěné závady bylo uloženo 6 sankcí v celkové výši 40 000,- Kč a 1 opatření (1x likvidace).  
    V únoru proběhlo jedno šetření souvislostí s podezřením na výskyt alimentárního onemocnění, na základě šetření bylo uloženo opatření (sanitace provozní jednotky).  
    Ústí nad Labem, 9. 3. 2018  

 

příloha - přehled SZD - únor 2018 ve formátu pdf (34KB)  
     
  Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc leden 2018 – Ústecký kraj  
     
    V lednu 2018 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 151 kontrol v 144 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 53 sankcí (závady v osobní hygieně 3x, nedostatky v provozní hygieně 35x, 11x bylo zjištěno křížení činností, 16x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 12 nedostatků ve sledovatelnosti, 22x byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami, 7x byly nalezeny závady v manipulaci s odpadem, 17x závady ve skladování potravin, 7x došlo k porušení teplotního řetězce, 8x byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 11x chybělo zavedení systému HACCP, 23x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 3x zjištěno porušení zákazu kouření, 1x nebylo podáno oznámení o zahájení činnosti a 5x chybělo proškolení pracovníků) v celkové výši 227 500,- Kč a bylo uloženo 9 opatření (4x likvidace, 1x sanitace, 1x uzavření provozní jednotky, 1x pozastavení činnosti a 2x dodatečná kontrola)  
    V lednu bylo šetřeno 13 podnětů, ve 12 případech šlo o podněty oprávněné, za zjištěné závady bylo uloženo 12 sankcí v celkové výši 68 000,- Kč a 2 opatření (1x likvidace, 1x náhrada nákladů).  
    Ústí nad Labem, 9. 2. 2018  

 

příloha - přehled SZD - leden 2018 ve formátu pdf (35KB)