Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách

 

Národní informační středisko pro podporu jakosti vydalo v roce 2006 materiál kolektivu autorů s názvem „Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách“. Tento materiál může pomoci provozovatelům v zavedení postupů na principu HACCP. Zavedení těchto postupů je pro všechny provozovatele povinné.

Materiál je ke stažení na adrese: www.npj.cz – sekce „ Informační centrum - nabídka publikací“. Zadejte první slovo z názvu příručky, tj. „Zásady ..“