Likvidace surovin pro přípravu pokrmů v závodní jídelně v areálu TRCZ s.r.o., Lovosice  
     
 

Dne 27.03.2017 provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem kontrolu v závodní jídelně v areálu firmy TRCZ s.r.o., Průmyslová 1165, Lovosice, jejímž provozovatelem je GTH catering a.s., Praha. Jedná se o závodní kuchyň s přípravou minutkových a hotových jídel.

 
 

 

 
 

Při kontrole bylo zjištěno, že provozovatel skladuje suroviny s prošlým datem spotřeby. Byla nařízena likvidace těchto surovin. Dále zjištěny závady v provozní hygieně. Současně byl kontrolované osobě uložen finanční postih.

 
 

 

 
 

Zpracovalo: oddělení hygieny výživy, územní pracoviště Litoměřice

 
 

Datum zpracování: 28.03.2017