Likvidace potravin v restauraci Koliba Loučky, Máchova 1700, Litvínov  
     
 

Dne 25. 5. 2017 provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Most, kontrolu v restauraci Koliba Loučky, Máchova 1700, Litvínov, jejímž provozovatelem je Areál Loučky s.r.o., Trojanova 2022/12, Praha 2. Jedná se o restauraci s přípravou teplých minutkových a hotových pokrmů.

 
 

 

 
 

Při kontrole bylo zjištěno, že v provozovně jsou hotové pokrmy i polotovary zchlazovány a poté uloženy v mrazícím, případně chladícím zařízení. Bylo zjištěno cca 40 porcí zchlazených příloh a 5 ks zchlazeného syrového kuřecího masa uložených v jednoporcových obalech bez jakéhokoliv označení a cca 10 porcí omáčky s datem výroby 14.5.2017. Vzhledem k tomu, že uvedené pokrmy a suroviny nesplňují požadavky na bezpečnost a sledovatelnost, byla nařízena jejich likvidace a současně byl kontrolované osobě uložen finanční postih.

 
 

 

 
 

Zpracovalo: oddělení hygieny výživy, územní pracoviště Most

 
 

Datum zpracování: 26. 05. 2017