Nařízení provedení sanitace a likvidace potravin - restaurace penzionu Pod lípou Nová Ves v Horách  
     
 

Dne 26. 5. 2017 provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Most, kontrolu v restauraci penzionu Pod lípou, Nová Ves v Horách čp. 36, jejímž provozovatelem je Jiří Mikač, IČO 43180566. Jedná se o restauraci s výrobou teplých a studených pokrmů.

 
 

 

 
 

Při kontrole bylo zjištěno, že v provozovně jsou k výrobě pokrmů použity a podávány potraviny s prošlou lhůtou použitelnosti a potraviny neznámého původu bez jakéhokoli označení či dokladu. Dále byly zjištěny závady při uvádění pokrmů do oběhu, neboť v provozovně byly skladovány a připraveny k výdeji i pokrmy se zjevnými smyslovými změnami, evidentně „staré“. Vzhledem k tomu, že uvedené potraviny a pokrmy smyslově změněné a s prošlou dobou použitelnosti nesplňují požadavky na bezpečnost a sledovatelnost, byla nařízena jejich likvidace.

 
 

 

 
 

Dále byly zjištěny závažné závady v dodržování provozní hygieny, neboť povrchy v kuchyni byly značně znečištěné a odkryté nádoby s odpady zaplněné odpadem zjevně nashromážděným za více dní. V důsledku zjištění značně znečištěných povrchů a nadměrného množství shromážděných odpadů v provozovně, bylo nařízeno provést celkovou sanitaci a současně byl kontrolované osobě uložen finanční postih.

 
 

 

 
 

Zpracovalo: oddělení hygieny výživy, územní pracoviště Most

 
 

Datum zpracování: 29.05.2017