Likvidace surovin pro přípravu pokrmů v prodejně s občerstvením Mercato 33, Na Valech 33, Litoměřice  
     
 

Dne 13.06.2017 provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem kontrolu v prodejně s občerstvením Mercato 33, Na Valech 33, Litoměřice, jejímž provozovatelem je Entroterra s.r.o.

 
 

 

 
 

Při kontrole bylo zjištěno, že provozovatel skladuje suroviny s prošlým datem spotřeby a bez označení. Byla nařízena likvidace těchto surovin. Dále zjištěny závady v rozporu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a provádějících předpisů k tomuto zákonu a nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin. Kontrolované osobě byl uložen finanční postih.

 
 

 

 
 

Zpracovalo: oddělení hygieny výživy, územní pracoviště Litoměřice

 
 

Datum zpracování: 14.06.2017