Uzavření provozovny Asijské bistro, Lužické nám., Rumburk  
     
 

Dne 26. června 2017 byla provedena zaměstnanci Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem kontrola v provozovně „Mobilní stánek Asijské bistro, Lužické nám., Rumburk, jejímž provozovatelem je Thi Sáu Le, IČ 25497235. Jedná se o provozovnu – mobilní stánek, kde jsou připravovány asijské pokrmy.

 
 

 

 
 

Při kontrole bylo zjištěno, že stánek není konstruován a vybaven tak, aby vyhovoval požadavkům platné legislativy. Bylo zjištěno ohrožení zdraví konzumentů podávaných pokrmů z důvodu závažného rizika kontaminace připravovaných a podávaných pokrmů, neboť ve stánku nebyl zajištěn přívod vody, vybavení bylo nedostatečné, chybělo chladící zařízení, zařízení pro udržování osobní a provozní hygieny, dostatek odkládacích a manipulačních ploch. Byly zjištěny závady v osobní a provozní hygieně, znečištěné a špinavé náčiní, nádobí, nádoby a polystyrenový box na uložení potravin. Potraviny a pokrmy byly skladovány při nevhodných teplotách.

 
 

 

 
 

Na místě bylo předáno Potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí o uzavření provozovny. Dne 27. června 2017 bylo vydáno Rozhodnutí o uzavření provozovny.

 
 

 

 
 

Za zjištěné nedostatky byla uložena sankce.

 
 

 

 
 

Zpracovalo: oddělení hygieny výživy, územní pracoviště Děčín

 
 

Datum zpracování: 27.06.2017