Stánek s občerstvením v Žerotíně u rybníka byl uzavřen  
     
 

Pracovníci Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem provedli dne 12.9.2017 kontrolu pevného stánku U Modré zátoky v Žerotíně u rybníka, který provozuje Milena Válková, IČ: 43202152. Ve stánku s občerstvením byl zjištěn výskyt trusu hlodavců na podlahách kolem stěn a pod inventářem v prostorách přípravy a prodeje občerstvení a ve skladu nápojů. Trus se vyskytoval i v regálech na odkládání potravin, nápojů a čistých sklenic. Objekt nebyl zabezpečen proti vnikání hlodavců. Také stav stěn, stropů a podlah ve stánku vykazoval zjevné závady, neboť podlahy byly poškozené, stropy místy propadlé od zatékající vody a obklady na stěnách prokousané od hlodavců.

 
 

 

 
 

Krajská hygienická stanice proto ihned na místě nařídila uzavření provozovny, a to do doby jejího uvedení do nezávadného stavu a souhlasu krajské hygienické stanice s jejím otevřením.

 
 

 

 
 

Provozovatelce byl uložen finanční postih.

 
 

 

 
 

Zpracovalo: oddělení hygieny výživy, územní pracoviště Louny

 
 

Datum zpracování: 26.09.2017