Uzavření provozovny a likvidace potravin v provozovně Restaurace U Nádraží, Nádražní 477, Česká Kamenice – nedostatky odstraněny  
     
 

Dne 4. října 2017 byla provedena pracovníky KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem kontrola v provozovně „Restaurace U Nádraží, Nádražní 477, Česká Kamenice“, jejímž provozovatelem je Androman s.r.o., IČ 031 73 313. Jedná se o provozovnu s přípravou nápojů, hotových a minutkových pokrmů.

 
 

 

 
 

Při kontrole bylo zjištěno, že hostům je umožněno kouřit ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb. Na stolech v konzumační místnosti byly popelníky, v době kontroly hosté kouřili. Provozovna nebyla u vstupu označena zjevně viditelnou značkou „Kouření zakázáno“.

 
 

 

 
 

V provozovně byly dále zjištěny závažné nedostatky v provozní hygieně a ve stavebně technickém stavu. V kuchyni a zázemí se na stěnách vyskytovala černá plíseň, velmi nečistá byla podlaha v kuchyni a v umývárně nádobí, odkládací plochy, pracovní stoly, zařizovací předměty, chladící a mrazící zařízení. V provozovně byly skladovány potraviny s prošlým datem použitelnosti a potraviny neznámého původu. V provozovně bylo zjištěno dodatečné zamražování potravin včetně syrového masa, neboť potraviny nebyly skladovány dle podmínek stanovených provozovatelem potravinářského podniku, který potravinu vyrobil.

 
 

 

 
 

Na místě bylo předáno Potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí o uzavření provozovny a o nařízení likvidace zjištěných potravin s prošlým datem použitelnosti a potravin neznámého původu. Splnění tohoto opatření je provozovatel povinen doložit písemným dokladem.

 
 

 

 
 

Dne 5. října 2017 bylo vydáno Rozhodnutí o uzavření provozovny a o likvidaci potravin s prošlým datem použitelnosti a potravin neznámého původu.

 
 

 

 
 

Splnění tohoto opatření je provozovatel povinen doložit písemným dokladem.

 
 

 

 
 

Na KHS ÚP Děčín byla dne 9. října 2017 doručena písemná zpráva o odstranění závad a o provedené likvidaci potravin. Dne 9. října 2017 byla v provozovně provedena opakovaná kontrola. Závady byly odstraněny, provozovna byla u vstupu označena viditelnou značkou „kouření zakázáno“, zákaz kouření byl v době šetření dodržován. Byl proveden úklid kuchyně i zázemí, byla provedena výmalba za použití protiplísňových prostředků, byla vyměněna poškozená osvětlovací tělesa. V provozovně nebyly zjištěny potraviny s prošlým datem použitelnosti a potraviny neznámého původu. V provozovně nebylo zjištěno dodatečné zamražování potravin.

 
 

 

 
 

Provozovateli za nedostatky zjištěné při kontrole provedené dne 4. října 2017 bude uložena sankce.

 
 

 

 
 

Zpracovalo: oddělení hygieny výživy, územní pracoviště Děčín

 
 

Datum zpracování: 10.10.2017