Restaurace Minigolf v Lounech je opět otevřena  
     
 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem informuje, že dne 13.10.2017 byla po provedené sanitaci a deratizaci znovu otevřena restaurace Minigolf v Lounech, kterou provozuje Barokní špitál – minigolf, s.r.o., IČ: 25019775. V restauraci jsou nabízena grilovaná masa, uzenina a ryby připravované na roštu, lahůdkářské výrobky vlastní výroby a nápoje.

 
 

 

 
 

Při kontrole dne 10.10.2017 byl zjištěn za barem na podlaze a spodních regálech pracovních stolů trus hlodavců, v provozovně nebyl prováděn pravidelný a důkladný úklid podlah a zařízení, kde byly zjištěny nečistoty, prach, plíseň. Z důvodu možného ohrožení zdraví spotřebitelů tak byla provozovna okamžitě uzavřena.

 
 

 

 
 

Při kontrole provedené dne 13.10.2017 bylo prokázáno odstranění závadného stavu a krajská hygienická stanice souhlasila s otevřením restaurace.

 
 

 

 
 

Zpracovalo: oddělení hygieny výživy, územní pracoviště Louny

 
 

Datum zpracování: 20.10.2017