Nařízení provedení sanitace v provozovně NOMI SUSHI bar s restaurací, Puchmayerova 118/9, 430 01, Chomutov  
     
 

Dne 6.11.2017 provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem kontrolu v provozovně NOMI SUSHI bar s restaurací, Puchmayerova 118/9, 430 01, Chomutov, jejímž provozovatelem je pan Dai Hoi Tran, IČ: 49500309. Jedná se o restauraci s výrobou asijských a sushi specialit.

 
 

 

 
 

Kontrolou bylo zjištěno, že ve stravovací provozovně není zásadním způsobem dodržována provozní hygiena ani není prováděna dostatečná sanitace provozu, zařízení a provozního náčiní. Povrchy podlah v celé provozovně, povrchy stěn a vnitřní i vnější části technologického vybavení (chladicí a mrazicí zařízení) byly silně znečištěny mastnotou a zbytky potravin, na těsnění mrazicího a chladicího zařízení byla zjištěna černá plíseň. V kuchyni i ve skladu potravin byly na pracovních plochách, policích a na podlaze uloženy osobní věci a další předměty nesouvisející s výkonem pracovní činnosti. Koše na odpad byly bez víka. V době kontroly bylo zjištěno skladování vzájemně neslučitelných potravin a uchovávání potravin a pokrmů při nevhodných teplotách a v nevhodných podmínkách, nezakryté, bez jakéhokoliv označení.

 
 

 

 
 

Zjištěný stav nevylučuje možnost kontaminace potravin a připravovaných pokrmů, může dojít k pomnožení mikroorganismů a k tvorbě toxinů a tedy k ohrožení bezpečnosti pokrmů, čímž vzniká riziko ohrožení zdraví strávníků alimentárním onemocněním. V důsledku výše uvedených zjištění, bylo nařízeno provést celkovou sanitaci a současně byl kontrolované osobě uložen finanční postih.

 
 

 

 
 

Zpracovalo: oddělení hygieny výživy, územní pracoviště Chomutov

 
 

Datum zpracování: 07.11.2017