Pozastavení činnosti spočívající ve výrobě a uvádění do oběhu teplých pokrmů podávaných v provozovně Restaurace Hotelu Habsburg, České Hamry 11, Vejprty 431 91 a nařízení sanitace provozovny – nedostatky odstraněny  
     
 

Dne 25.1.2018 provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem kontrolu v provozovně Restaurace Hotelu Habsburg, České Hamry 11, Vejprty 431 11, jejímž provozovatelem je pan Radek Steinmetz, IČ: 45338418. Jedná se o restauraci s výrobou hotových a minutkových pokrmů na objednávku a stravování formou polopenze pro ubytované hosty.

 
 

 

 
 

Při kontrole bylo zjištěno, že ve stravovací provozovně nebyla zásadním způsobem dodržována provozní hygiena ani nebyla prováděna dostatečná pravidelná sanitace provozu, především pracovních ploch, zařízení a provozního náčiní. Povrchy podlah v celé provozovně, stejně tak povrchy stěn a vnitřní i vnější části technologického vybavení byly silně znečištěny mastnotou a zbytky potravin. Na stropě v kuchyni byla opadávající malba, místy byly opadané dlaždice kolem pracovních ploch. V době kontroly bylo zjištěno skladování vzájemně neslučitelných potravin, uchovávání hotových pokrmů z předchozích dní zchlazených v nekontrolovaném režimu (byla nařízena jejich likvidace), v chladicích i mrazicích zařízeních byly společně skladovány potraviny vzájemně neslučitelné. V kuchyni byly zjištěny potraviny skladované v rozporu s pokyny uvedenými na obalu výrobku a také potraviny, které nebyly žádným způsobem označeny. Nebyla tak zajištěna jejich sledovatelnost. Koše na odpad byly bez víka. Na koši byly položeny gastronádoby.

 
 

 

 
 

Zjištěný stav nevylučoval možnost kontaminace potravin a připravovaných pokrmů, mohlo dojít k pomnožení mikroorganismů a k tvorbě toxinů a tedy k ohrožení bezpečnosti pokrmů, čímž vznikalo riziko ohrožení zdraví strávníků alimentárním onemocněním. Proto byla okamžitě pozastavena činnost v restauraci hotelu až do odstranění závad a nařízena sanitace k zajištění čistoty a dezinfekce zařízení a vybavení výše uvedené provozovny, neboť současný stav mohl vést k ohrožení či poškození veřejného zdraví.

 
 

 

 
 

Za zjištěné nedostatky byl provozovateli uložen finanční postih.

 
 

 

 
 

Dne 30.1.2018 byla v provozovně provedena opakovaná kontrola, při které bylo zjištěno, že nedostatky byly odstraněny. Byla provedena sanitace celé provozovny, povrchy stropů a stěn byly vybíleny a opraveny. V době kontroly byly v provozovně skladovány pouze bezpečné potraviny skladované dle charakteru, vzájemné slučitelnosti a v souladu s pokyny výrobce. Vzhledem k odstranění nedostatků byla obnovena činnost stravovacího provozu.

 
 

 

 
 

Zpracovalo: oddělení hygieny výživy, územní pracoviště Chomutov

 
 

Datum zpracování: 31.01.2018