Pozastavení činnosti spočívající v přípravě, výrobě a podávání teplých pokrmů podávaných v provozovně restaurace Hotelu Bohemia Excellent, Třebízského 184, Klášterec nad Ohří 431 51 a nařízení sanitace – nedostatky odstraněny  
     
 

Dne 23. 8. 2018 provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem kontrolu v provozovně restaurace Hotelu Bohemia Excellent, Třebízského 184, Klášterec nad Ohří 431 51, jejímž provozovatelem je Václav Kříž, IČ: 49878034. Jedná se o restauraci s výrobou hotových a minutkových pokrmů, s expedicí hotových pokrmů v jednorázových obalech a přípravou snídaní pro ubytované hosty.

 
 

 

 
 

Kontrolou bylo zjištěno, že ve stravovací provozovně nebyla zásadním způsobem dodržována provozní hygiena a nebyla prováděna dostatečná sanitace provozu. Zařízení, technologické vybavení a provozní náčiní bylo silně znečištěno mastnotou, zbytky potravin. Vzduchotechnické zařízení bylo pokrytou zaschlou i kapající mastnotou, pečící trouby byly silně znečištěné napečenou mastnotou. Uvnitř mrazicího zařízení byla zjištěna černá plíseň kolem těsnící gumy. Těsnící gumy u pečící trouby a chladicího zařízení byly odchlíplé. Povrchy stěn, dveří a vnitřní i vnější části technologického zařízení byly silně znečištěny zaschlým prachem, mastnotou a zbytky potravin. V provozovně nebyly dodržovány předpisy pro potraviny, pokud šlo o jejich uložení, jejich ochranu před kontaminací, udržování stanovených teplot, které zabezpečí jejich zdravotní nezávadnost. Některé potraviny a polotovary nebyly žádným způsobem označeny, nebyla tak zajištěna jejich sledovatelnost.

 
 

 

 
 

Zjištěný stav nevylučoval možnost kontaminace potravin a připravovaných pokrmů, mohlo dojít k pomnožení mikroorganismů a k tvorbě toxinů, a tedy k ohrožení bezpečnosti pokrmů a následně k ohrožení zdraví strávníků alimentárním onemocněním. Proto bylo rozhodnuto o pozastavení činnosti až do odstranění závad. Zároveň byla nařízena sanitace k zajištění čistoty a dezinfekce zařízení a vybavení výše uvedené provozovny, neboť zjištěný stav mohl vést k ohrožení či poškození veřejného zdraví.

 
 

 

 
 

Za zjištěné nedostatky byl provozovateli i kuchařce uložen finanční postih.

 
 

 

 
 

Dne 27. 8. 2018 byla v provozovně provedena opakovaná kontrola, při které bylo zjištěno, že nedostatky byly odstraněny. Byla provedena sanitace celé provozovny včetně sanitace zařízení, technologického vybavení, provozního náčiní a nádobí. Pečící trouby byly odstaveny mimo provoz a byly objednány nové. V době kontroly byly v provozovně skladovány pouze bezpečné potraviny, skladované v originálních obalech a v souladu s pokyny výrobce. Vzhledem k odstranění nedostatků byla obnovena činnost stravovacího provozu.

 
 

 

 
 

Zpracovalo: oddělení hygieny výživy, územní pracoviště Chomutov

 
 

Datum zpracování: 28.08.2018