Odstranění nedostatků v restauraci U Kašpara, Terezínská 150/21, Lovosice  
     
 

Dne 28.08.2018 provedli pracovníci KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem kontrolu k odstranění zjištěných nedostatků v restauraci U Kašpara, Terezínská 150/21, Lovosice. Provozovatel FUL GROUP s.r.o., Terezínská 150/21, Lovosice, IČO: 04880846. Jedná se o vyvařující restauraci s přípravou minutkových a hotových jídel.

 
 

 

 
 

Při kontrole bylo zjištěno, že provozovna je udržována v čistotě a řádném stavu. Skladování potravin, surovin a hotových pokrmů v souladu s platnou legislativou. Kontrolovaná osoba odstranila zjištěné nedostatky v plném rozsahu. Dále byla provozovna vybavena novým gastrovybavením.

 
 

 

 
 

Provoz restaurace v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, v platném znění, nařízením ES č. 852/2004 o hygieně potravin, vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů a nařízením ES č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva a postupy týkající se bezpečnosti potravin.

 
 

 

 
 

Zpracovalo: oddělení hygieny výživy, územní pracoviště Litoměřice

 
 

Datum zpracování: 29.08.2018