Závodní výdejna s kantýnou v Podbořanech, Dělnická 313, je opět otevřena  
     
 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem provedla dne 5.9.2018 státní zdravotní dozor v závodní výdejně a kantýně na adrese Dělnická 313, 441 01 Podbořany, kterou provozuje GASTRO PLZEŇ s.r.o., se sídlem náměstí Generála Píky 2703/27, 326 00 Plzeň, Východní Předměstí, IČO 27964086. Jedná se o výdejnu pokrmů pro zaměstnance.

 
 

 

 
 

V průběhu šetření bylo zjištěno, že na podlaze v prostoru kuchyně kolem stěn a pod inventářem se vyskytoval trusu hlodavců a u dveří zadního vstupu do provozovny nebyl osazen práh. Netěsnost pode dveřmi tak umožňovala vniknutí hlodavců do provozovny.

 
 

 

 
 

Pohybem hlodavců po provozovně mohlo dojít ke kontaminaci potravin nebo předmětů a povrchů přicházejících do styku s potravinami. Zjištěný stav mohl vést k ohrožení zdraví zaměstnanců, kteří se zde stravují. Na místě bylo proto nařízeno opatření spočívající v okamžitém uzavření výdejny a kantýny, a to do doby uvedení provozovny do nezávadného stavu. Již v průběhu šetření byl v provozovně zahájen úklid. Následující den byla provedena opakovaná kontrola, která prokázala odstranění závad. Byl proveden generální úklid spojený s dezinfekcí ploch, zařízení a náčiní, instalován nový práh u dveří, zajištěna deratizační opatření odbornou firmou. Závady, které byly důvodem k uzavření provozovny, tak byly odstraněny a krajská hygienická stanice poté souhlasila s jejím otevřením.

 
 

 

 
 

Za zjištěné nedostatky bude provozovateli uložena pokuta.

 
 

 

 
 

Zpracovalo: oddělení hygieny výživy, územní pracoviště Louny

 
 

Datum zpracování: 07.09.2018