Jezero Most pláž - levá část

 

 
 
Povrchové vody využívané ke koupání (koupací oblast) - zbytková jáma dolu
 
město Most
 
  

 

Popis

 

Jezero Most se nachází pod vrchem Hněvín, těsně u přesunutého chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Jezero Most leží v území bývalé těžební lokality Ležáky. Zatopená plocha má velikost asi 320 ha a maximální hloubka dosahuje 75 metrů.

 

 

 

 

 

 

Kontrola kvality vody

Datum

Hodnocení

Poznámka

15.05.2023

voda vhodná ke koupání

29.05.2023

voda vhodná ke koupání

12.06.2023

voda vhodná ke koupání

26.06.2023

voda vhodná ke koupání

10.07.2023

voda vhodná ke koupání

24.07.2023

voda vhodná ke koupání

07.08.2023

voda vhodná ke koupání

21.08.2023

voda vhodná ke koupání

 

Legenda:

voda vhodná ke koupání

voda vhodná ke koupání
se zhoršenými smyslově
postižitelnými vlastnostmi

zhoršená jakost vody

voda nevhodná ke koupání

voda nebezpečná ke koupání

X

měření nebylo provedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Přehled kvality vody v minulých sezónách


Rok 2022
16.0530.0513.0627.0611.0725.0708.0822.08

Rok 2021
17.0531.0514.0628.0612.0726.0709.0823.08

Rok 2020
sledování zahájeno až od sezóny 2021