Další informace vztahující se k povodním - užitečné odkazy

 
Složky orgánu ochrany veřejného zdraví:
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR:
 • http://www.mzcr.cz
 • Státní zdravotní ústav:
 • http://www.szu.cz
 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem:
 • http://www.zuusti.cz
   
  Složky státní správy a samosprávy v Ústeckém kraji:
 • Český hydrometeorologický ústav:
 • http://www.chmi.cz
 • Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje:
 • http://www.hzscr.cz/hzs-usteckeho-kraje.aspx
 • Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje:
 • http://www.policie.cz/ustecky-kraj.aspx
 • Krajský úřad Ústeckého kraje:
 • http://www.kr-ustecky.cz
 • Magistrát města Ústí nad Labem:
 • http://www.usti-nad-labem.cz/cz
 • Magistrát města Děčín:
 • http://www.mmdecin.cz
 • Radnice města Litoměřice:
 • http://www.litomerice.cz/cz
 • Radnice města Lovosice:
 • http://www.meulovo.cz
 • Radnice města Roudnice nad Labem:
 • http://www.roudnicenl.cz
 • Radnice města Štětí:
 • http://www.steti.cz
   
  Hlavní provozovatel pitné vody v Ústeckém kraji:
 • Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.:
 • http://www.scvk.cz