Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem upozorňuje osoby poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních na novou povinnost vyplývající z § 21a „Ubytovací služby“ zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 
     
 

S účinností od 1. ledna 2015 byl změněn § 21a zákona č. 258/2000 Sb. stanovící povinnosti osobám poskytujícím ubytování v ubytovacích zařízeních v souvislosti se změnou zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato změna přináší osobám poskytujícím ubytování v ubytovacích zařízeních v rámci provozované hostinské živnosti a osobám provozujícím živnost ubytovací služby, pokud poskytují ubytování v zařízeních na dobu delší než dva měsíce v období šesti měsíců po sobě jdoucích, povinnost doplnit již v schváleném nebo novém provozním řádu následující:

 
 

- počet a plochu ubytovacích jednotek včetně nejvyššího počtu ubytovaných fyzických osob

 
 

- vybavení ubytovacích jednotek záchodem, sprchou, umývárnou a prostorem pro vaření nebo ohřev jídla

 
 

- způsob vytápění ubytovacích jednotek a teplotu vnitřního vzduchu v otopném období

 
 

- způsob zajištění tekoucí pitné a teplé vody v ubytovacích jednotkách.

 
 

 

 
 

V této souvislosti připojujeme návrh obecného provozního řádu. vzor provozního řádu – ubytovací zařízení - ve formatu doc (66KB)

 
 

 

 
 

Provozní řád je osoba povinna změnit vždy při změně podmínek pro poskytování služby. Změny provozního řádu musí být předloženy před jejich přijetím ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

 
 

 

 
 

Zpracoval: Mgr. Roman Šťastný, odbor hygieny obecné a komunální