Aktuality
   
   
Od 3.10.2022 je protiepidemické oddělení v Ústí nad Labem přestěhováno na adresu Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem.
   
DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PRO PODZIMNÍ A ZIMNÍ OBDOBÍ ve formátu pdf (223KB)
   
projektu Prevence antibiotické rezistence – Státní zdravotní ústav
   
Základní informace pro občany Ukrajiny v oblasti poskytování zdravotních služeb – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)
   
Aktuální situace ve výskytu koronaviru v Ústeckém kraji
Aktuální situace ve výskytu koronaviru v ČR na stránkách Ministerstva zdravotníctví
   
Informační linka Hygienické služby České republiky
1221
Po - Pá: 8:00 - 19:00, So - Ne: 9:00 - 16:30
   
Aktuální přehled odběrových míst na testování PCR a antigenní metodou testovani.uzis.cz.
   
Informace k očkování a registrace na očkovací místa koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19.
   
KDY SI MOHU STÁHNOUT CERTIFIKÁT informace ve formátu pdf (73KB).
   
WHEN CAN I DOWNLOAD MY CERTIFICATE? in pdf (76KB).
   
systém O-T-N (očkování, test, prodělaná nemoc) v nejčastějších životních situacích ve formátu pdf (122KB).
   
COVID-19 Doporučení poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb v Ústeckém kraji k používání ochranných prostředků dýchacích cest v prostorách zdravotnických a sociálních zařízení ve formátu pdf (282 KB)

COVID-19 Počty rozhodnutí o nařízení karanténních opatření podle § 67 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Počty rozhodnutí o nařízení karanténních opatření podle § 67 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve formátu pdf (49kB)
COVID-19 Vliv dlouhodobého užívání chirurgických roušek a respirátorů na lidské zdraví
Vliv dlouhodobého užívání chirurgických roušek a respirátorů na lidské zdraví ve formátu pdf (543kB)
COVID-19 Mimořádná opatření
informace umístěná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
COVID-19 Hygienicko-protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021
COVID-19 Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval
 

COVID-19 Koronavirus 2019-nCoV
 

COVID-19 Jak chránit sebe a své okolí – videospot

COVID-19 DOPORUČENÍ s ohledem na pandemii koronaviru – preventivní opatření pro provozovatele potravinářských podniků – Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ve formátu pdf (31 KB)

   
28.11.2022 Nebezpečný výrobek - panenka „CRY Babys, NO.8851“
přílohy oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR ve formátu pdf (254 KB)
foto 1 jpg (234 KB)

25.11.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – ředitel/ka odboru hygieny práce
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (101 KB)
Formuláře pro výběrové řízení
25.11.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení hygieny výživy územní pracoviště Teplice
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (96 KB)
Formuláře pro výběrové řízení
24.11.2022 Nebezpečný výrobek - MIMOSA, EAU DE TOILETTE
přílohy oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR ve formátu pdf (235 KB)
foto 1 jpg (52 KB)

24.11.2022 Nebezpečný výrobek - panenka Soy Luna
přílohy oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR ve formátu pdf (243 KB)
foto 1 jpg (331 KB)

22.11.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada odbor protiepidemický pracoviště Ústí nad Labem
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (97 KB)
Formuláře pro výběrové řízení
22.11.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada v oddělení provozně organizačním s místem výkonu služby - Ústí nad Labem
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (99 KB)
Formuláře pro výběrové řízení
14.11.2022 Nebezpečný výrobek - nafukovací kruh Swimming Ring, 70, Dudu Fish
přílohy oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR ve formátu pdf (267 KB)
foto 1 jpg (84 KB)

27.05.2022 Zdravotní poradenství pro homosexuály, bisexuály a další muže, kteří mají sex s muži, v souvislosti s nedávným výskytem opičích neštovic
přílohy informace ve formátu pdf (317 KB)

27.01.2022 MO, kterým se zrušují mimořádná opatření o diskriminačním PCR
přílohy MO ve formátu pdf (123 KB)
26.01.2022 Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2022
přílohy seznamu ve formátu pdf (263 KB)
05.10.2021 Zákon o obalech - co kontrolují KHS
přílohy prezentace Zákon o obalech: • prevence snižováním zdrojů; • podmínky uvádění obalů na trh: těžké kovy ve formátu pdf (1622 KB)

04.03.2021 Informace o zákazu uvádění plastových výrobků pro styk s potravinami s přídavkem bambusových a jiných rostlinných vláken na trh
informace umístěná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
03.07.2020 Ohlašovací povinnost pro výrobce, dovozce výrobků určených pro styk s potravinami a provozovatele potravinářských podniků ve formátu pdf (55 KB)

17.03.2020 Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2020
přílohy Seznam přírodních koupališť ve formátu pdf (2 725 KB)

13.08.2019 Informace o průběhu zotavovacích akcí a jiných podobných akcí v Ústeckém kraji k 31. 07. 2019
přílohy Informace o průběhu zotavovacích akcí a jiných podobných akcí v Ústeckém kraji k 31. 07. 2019 ve formátu pdf (616 KB)

24.07.2019 Rus domácí - Informace pro nájemníky a vlastníky nemovitostí
přílohy Rus domácí - Informace pro nájemníky a vlastníky nemovitostí ve formátu pdf (77 KB)

25.02.2013 Sdílení videospotů MZ k zubní a duševní hygieně a preventivním prohlídkám
Informace převzatá ze stránek Státního zdravotního ústavu
01.11.2018 Aktualizovaný seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
přílohy Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů ve formátu pdf (231 KB)
07.06.2018 Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Ministerstvo zdravotnictví započalo realizaci projektu „Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice“. Hlavním výstupem bude nový jednotný integrovaný komunikační systém MZ ČR pro KHS.
13.11.2017 Virová hepatitida typu A
přílohy
Virová hepatitida typu A ve formátu pdf (36 KB)
Leták ve formátu pdf (280 KB)
03.02.2017

Informace pro cestovatele do Dubaje a riziko v souvislosti s výskytem legionelózy

24.08.2015 Doporučení k infekci MERS-CoV v souvislosti s cestováním
přílohy doporučení ve formátu pdf (232 KB)
24.08.2015 Doporučení zdravotnickým pracovníkům pečujícím o pacienty s infekcí MERS-CoV
přílohy doporučení ve formátu pdf (215 KB)
14.04.2015 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem upozorňuje osoby poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních na novou povinnost vyplývající z § 21a „Ubytovací služby“ zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
29.12.2014 Ochranné opatření MZdr Č.j.:60681/2014-NH-30.0-23.12.2014 ze dne 23.12.2014 k ochraně před zavlečením hemoragické horečky Ebola ze zahraničí přes mezinárodní letiště Václava Havla Praha ve formátu pdf (1884 KB)
Protective measures - Ebola in pdf format (1844 KB)
21.10.2014 Ochranné opatření MZdr č. j. 52128/2014-NH-30.0-14.10.2014 ze dne 20. 10. 2014 k ochraně před zavlečením hemoragické horečky Ebola ze zahraničí přes mezinárodní letiště ve formátu pdf (1926 KB)
Protective measures - Ebola in pdf format (1988 KB)
Mesures de protection - Ebola en format pdf (2205 KB)
06.08.2014 Upozornění pro cestující týkající se výskytu horečky způsobené virem EBOLA
informace umístěná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
24.02.2014 Zdraví 2020
informace umístěná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
19.8.2013 Oznamování závažných nežádoucích ůčinků kosmetických přípravků (kosmetovigilance)
informace umístěná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
10.6.2013 Aktuální doporučení - PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PŘI ZÁPLAVÁCH - Průběžně aktualizováno.
přílohy
Leták povodně ve formátu pdf (55 KB)
Pravidla základní hygieny po záplavách ve formátu pdf (57 KB)
Postup při sanaci zatopené studny ve formátu pdf (62 KB)
Leptospiróza nebezpečí nákazy ve formátu pdf (45 KB)
Venkovní hrací plochy-doporučení pro provozovatele 2013 (17 KB)
6.6.2013 Další informace vztahující se k povodním - užitečné odkazy
25.1.2013 Varování Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
přílohy Varování ve formátu pdf (31 KB)
6.12.2012 Pokyn hlavního hygienika ČR ohledně zvýšeného státního dozoru nad dodržováním mimořádného opatření MZDR čj 33888/2012 ze dne 27.9.2012
přílohy pokyn ve formátu pdf (220 KB)
27.9.2012 Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo nové 4. mimořádné opatření ministra zdravotnictví - Čj.: MZDR 33888/2012
přílohy Nové mimořádné opatření ze dne 27.9.2012 ve formátu pdf (379 KB)
317. Nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin ve formátu pdf (661 KB)
Přehled otázek a odpovědí k novému mimořádnému opatření ze dne 27.09.2012 ve formátu pdf (54 KB)
21.9.2012 Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo nové 3. mimořádné opatření ministra zdravotnictví na základě rozhodnutí vlády - Čj.: MZDR 32764/2012
přílohy Nové mimořádné opatření ze dne 20.9.2012 ve formátu pdf (198 KB)
18.9.2012 Informace pro obecní úřady
přílohy Informace pro obecní úřady ve formátu pdf (137 KB)
17.9.2012 Informace k obsahu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 32317/2012
přílohy informace k obsahu mimořádného opatření ve formátu pdf (686 KB)
15.9.2012 Etikety lahví, ve kterých byl nalezen závadný alkohol – možné padělky
přílohy Etikety lahví, ve kterých byl nalezen závadný alkohol – možné padělky ve formátu pdf (266 KB)
14.9.2012 Mimořádné opatření MZd ze dne 14. 9. 2012, zákaz prodeje alkoholu
přílohy mimořádne opatření ve formátu pdf (208 KB)
13.9.2012 Mimořádné opatření vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví dne 12. 9. 2012, určeno provozovatelům stánků, stánků s občerstvením, mobilních stánků a jiných mobilních a přechodných provozů, kterým se zakazuje rozlévání a prodej lihovin typu destilátů a tuzemáku s obsahem alkoholu nad 30 objemových procent alkoholu, a to až do odvolání mimořádného opatření
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vyhlasilo-mimoradne-opatreni-v-souvislosti-s-rostouci_6749_1.html
12.9.2012 Varování Ministerstva zdravotnictví ČR
přílohy informace ve formátu pdf (42 KB)
9.3.2012 Informace k monitoringu azbestu
přílohy informace ve formátu pdf (485 KB)
20.12.2011 Azbest – zdroj ohrožení zdraví
přílohy informace ve formátu pdf (94 KB)
28.4.2011 informace pro veřejnost o zvláštních podmínkách a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong informace ve formátu pdf (396 Kb)
přílohy
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 284/2011 ve formátu pdf (783 Kb)
COMMISSION REGULATION (EU) No 284/2011 in pdf (810 Kb)