logo IROP a MMR

Rozvoj infrastruktury KHS Ústeckého kraje CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017526

   
Aktuality
   
Evropský týden testování na HIV a žloutenky v období od 20. do 27. listopadu 2023 – informace na stránkách Státního zdravotního ústavu
   
Doporučení pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb pro podzimní a zimní období
   
   
projekt Prevence antibiotické rezistence – Státní zdravotní ústav
   
Základní informace pro občany Ukrajiny v oblasti poskytování zdravotních služeb – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)
   
Koronavirus – informace ke covid-19
   
04.12.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - vedoucí oddělení předmětů běžného užívání pracoviště Ústí nad Labem
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (125 KB)
Formuláře pro výběrové řízení
04.12.2023 Informace k aktuálnímu výskytu akutních respiračních onemocnění v Ústeckém kraji - 48. týden 2023
přílohy: informace ve formátu pdf (82 KB)
29.11.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo vrátný s místem výkomu práce Ústí nad Labem
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (57 KB)
Formuláře pro výběrové řízení
29.11.2023 Aktuální epidemiologická situace v Ústeckém kraji v měsíci říjnu 2023
přílohy informace ve formátu pdf (85 KB)
23.11.2023 Nebezpečný výrobek – panenka Dress Girls
přílohy: oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR ve formátu pdf (302 KB)
foto 1 jpg (113 KB)
23.11.2023 Nebezpečný výrobek – panenka THE ADDAMS FAMILY WEDNESDAY, NO. JZ155
přílohy: oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR ve formátu pdf (306 KB)
foto 1 jpg (73 KB)
17.10.2023 Aktuální epidemiologická situace v Ústeckém kraji v měsíci září 2023
přílohy informace ve formátu pdf (92 KB)
11.10.2023 Štěnice domácí – informace pro veřejnost
přílohy: dokument ve formátu pdf (146 KB)
04.07.2023 Cerkáriová dermatitida – výskyt v lokalitě Proboštovského rybníka, okr. Teplice, červen 2023
přílohy Informace ve formátu pdf (883 KB)

22.06.2023 Kampylobakterióza
přílohy: dokument ve formátu pdf (223 KB)
30.05.2023 Streptokoková angína, spála
přílohy: dokument ve formátu pdf (222 KB)
24.05.2023 Aktualizovaný seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
přílohy Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů ve formátu pdf (71 KB)
05.10.2021 Zákon o obalech - co kontrolují KHS
přílohy prezentace Zákon o obalech: • prevence snižováním zdrojů; • podmínky uvádění obalů na trh: těžké kovy ve formátu pdf (1622 KB)

04.03.2021 Informace o zákazu uvádění plastových výrobků pro styk s potravinami s přídavkem bambusových a jiných rostlinných vláken na trh
informace umístěná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
03.07.2020 Ohlašovací povinnost pro výrobce, dovozce výrobků určených pro styk s potravinami a provozovatele potravinářských podniků ve formátu pdf (55 KB)

24.07.2019 Rus domácí - Informace pro nájemníky a vlastníky nemovitostí
přílohy Rus domácí - Informace pro nájemníky a vlastníky nemovitostí ve formátu pdf (77 KB)

07.06.2018 Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
14.04.2015 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem upozorňuje osoby poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních na novou povinnost vyplývající z § 21a „Ubytovací služby“ zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
24.02.2014 Zdraví 2020
informace umístěná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
19.8.2013 Oznamování závažných nežádoucích ůčinků kosmetických přípravků (kosmetovigilance)
informace umístěná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
9.3.2012 Informace k monitoringu azbestu
přílohy informace ve formátu pdf (485 KB)
20.12.2011 Azbest – zdroj ohrožení zdraví
přílohy informace ve formátu pdf (94 KB)
28.4.2011 informace pro veřejnost o zvláštních podmínkách a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong informace ve formátu pdf (396 Kb)
přílohy
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 284/2011 ve formátu pdf (783 Kb)
COMMISSION REGULATION (EU) No 284/2011 in pdf (810 Kb)