Výzva č. 102. IROP „Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II“
Specifický cíl 6.1 REACT-EU
 

logo IROP a MMR

 
Název projektu: Rozvoj infrastruktury KHS Ústeckého kraje
Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017526
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.
 
Cílem projektu je v rámci reakce na krizi související s COVID-19 posílit rozvoj infrastruktury ve smyslu modernizace areálu ředitelství Ústí nad Labem pro zajištění kvalitního zázemí pro výkon činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví a pro jeho odborné pracovníky, zajištění dopravní obslužnosti, zkvalitnění výpočetní techniky a v neposlední řadě zajištění kybernetické bezpečnosti v souvislosti s hrozbami pandemických a jiných krizových situací, kdy naše organizace zabezpečuje ochranu veřejného zdraví obyvatelstva v souladu s platnou legislativou.
 
Realizace projektu bude mít dopad na zlepšení připravenosti a poskytování služeb zajišťujících výkon státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany veřejného zdraví i v době mimořádných událostí (pandemie COVID-19). Projet tak zvýší schopnost Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje odolávat i případným dalším hrozbám.