protikorupční opatření  
     
 

Protikorupční program ředitelky Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ve formátu pdf (2291KB)  
     
 

Prohlášení v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 16.1.2013 č. 39 o Strategii vlády v boji s korupcí  
     
 

zveřejňování poradců a poradních orgánů  
     
 

usnesení vlády č. 39 ve formátu pdf (35KB)  
     
 

Strategie 2013 a 2014 ve formátu pdf (1255KB)  
     
 

Organizační zajištění oznamování protiprávního jednání - prošetřovatel